Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Konferencja "Intryga interpretacji. Profesor Władysław Panas (1947-2005) in memoriam" (23.01.2015)

Konferencja naukowa w 10 rocznicę śmierci prof. Władysława Panasa

Katedra Teorii i Antropologii Literatury KUL
Instytut Filologii Polskiej KUL
oraz
Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN
 
organizowały konferencję:
 
 
Intryga interpretacji. Profesor Władysław Panas (1947-2005) in memoriam
 
23 stycznia (piątek) 2015 r.
 
godz. 8.00
Kościół Akademicki KUL
 
godz. 9.00
sala CN 208
Collegium Norwidianum
 
Katolicki Uniwersytet Lubelski
Jana Pawła II
Lublin, Al. Racławickie 14
 
 
8.00 Kościół Akademicki KUL, Msza św. za duszę śp. prof. Władysława Panasa
 
9.00 Collegium Norwidianum, sala 208
Otwarcie sympozjum - dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych KUL - prof. Hubert Łaszkiewicz
 
9.15-10.30
Andrzej Stoff (UMK) Interpretacja jako wypełnienie funkcji poznawczej dzieła literackiego
Ireneusz Piekarski (KUL) Interpretacja jako kryptonimia
 
10.30-10.45 Przerwa na kawę
 
10.45-12.15
Stefan Sawicki (KUL) „Ponowoczesny” poemat o miłości. O książce Tadeusza Różewicza „Matka odchodzi”
Włodzimierz Bolecki (IBL PAN) „Przedwiośnie” i inne pory roku
 
12.30-14.00
Aleksander Nawarecki (UŚ) Zażalenie na literę „ż”. O wierszach Zuzanny Ginczanki i Justyny Bargielskiej
Joanna Wójcik (UAM) Obręcze wiersza – kręgi interpretacji . Wokół „Córki bednarza” Ludmiły Marjańskiej
 
14.00-15.30 przerwa obiadowa, spacer na grób prof. Panasa (cmentarz przy ul. Lipowej)
 
15.30-17.30
Edward Fiała (KUL) Całość u Gombrowicza
Adam Fitas (KUL) Od duhy (nad końskim łbem) do ducha (twórczości). O jednym motywie w prozie Józefa Mackiewicza
Dariusz Skórczewski (KUL) Między legendą a rzeczywistością, czyli fantazmat jako wentyl bezpieczeństwa („Stawiam na Tolka Banana”)
 
 
18.30 Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN, Lublin, ul. Grodzka 21
 Józef Olejniczak (UŚ) Wat Panasa
 Andrzej Tyszczyk (KUL) Schulz Panasa
 Tomasz Pietrasiewicz (Teatr NN) Panas w Bramie
 
 
Wstęp wolny!