Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Konferencja finałowa projektu „Drewniany Skarb. Chroniąc dziedzictwo kreujemy przyszłość”W dniu 15 grudnia 2015 odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Drewniany Skarb. Chroniąc dziedzictwo kreujemy przyszłość”. W konferencji udział wzięli naukowcy i muzealnicy z Polski i Norwegii.

 

Miejsce: „Brama Grodzka – Teatr NN”, ul. Grodzka 21, Lublin

Strona projektu: teatrnn.pl/drewnianyskarb/

 

 

 
O projekcie:

Lubelszczyzna posiada bogatą tradycję wykorzystania drewna w budownictwie. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu drewno było budulcem dominującym we wsiach, miasteczkach i na obrzeżach dużych miast. Charakterystycznym elementem krajobrazu kulturowego regionu były małe, wielokulturowe miasteczka. Ich drewniana zabudowa: domy, świątynie, budynki użyteczności publicznej, to jedno z najbardziej oryginalnych zjawisk w polskiej i środkowoeuropejskiej architekturze. Do dziś zachowały się ostatnie przykłady charakterystycznych zespołów małomiasteczkowej zabudowy, tzw. domy podcieniowe.
 
Norwegia szczyci się bogatą i, co istotne, niezakłóconą zniszczeniami wojennymi, tradycją budowania w drewnie. Mając na uwadze tę ciągłość i trwałość form architektonicznych, jak również wysoko rozwinięte metody ochrony, dokumentacji i promocji drewnianego dziedzictwa, oparliśmy nasz projekt na współpracy i wymianie doświadczeń, m.in. z ekspertami z Norweskiego Instytutu Badań nad Dziedzictwem Kulturowym i Muzeum w Larviku.
 
Projekt miał na celu dokumentowanie i promocję tradycyjnej architektury drewnianej miasteczek Lubelszczyzny oraz uwrażliwienie społeczności lokalnych na problem degradacji wielokulturowego dziedzictwa Lubelszczyzny.
 
 
Program konferencji:
 • 10:00 - Otwarcie konferencji - Tomasz Pietrasiewicz, Tadeusz Przystojecki (Ośrodek Brama „Grodzka – Teatr NN”)
   
 • 10:30 - Prezentacja projektu „Drewniany Skarb. Chroniąc dziedzictwo, kreujemy przyszłość” - Łukasz Kowalski, Joanna Zętar (Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”)
   
 • 11:00 - Polska architektura drewniana. Wybrane zagadnienia - Natalia Przesmycka (Politechnika Lubelska)
   
 • 11:30 - Norweskie tradycje budowlane, techniki i wyzwania dla konserwacji - Jan Michael Stornes (Norsk Institutt For Kulturminneforskning)
   
 • 12:00 - Konferencja prasowa
   
 • 12:45 - Przerwa kawowa
   
 • 13:00 - Budowlane techniki drewniane na Lubelszczyźnie od pradziejów do późnego średniowiecza – zarys problematyki - Jacek Jeremicz (Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”)
   
 • 13:30 - Architektura jako przestrzeń życia codziennego w miasteczkach Lubelszczyzny w okresie II Rzeczypospolitej - Grzegorz Miliszkiewicz (Muzeum Wsi Lubelskiej)
   
 • 14:00 - Zabudowa Larviku w źródłach archiwalnych - Aina Aske, Gro R. Stalsberg (Larvik Museum) 
   
 • 14:30 - Drewniana architektura Larviku – rozwój od XVII wieku do 1900 roku - Lars Jacob Hvinden-Haug (Norsk institutt for kulturminneforskning) 
   
 • 15:00 - Drewniana zabudowa mieszkalna i rzemieślnicza w miasteczkach Zamojszczyzny – stan do II wojny światowej i obecnie (na wybranych przykładach) - Maria Fornal (Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków Delegatura w Zamościu) 
   
 • 15:30 - Przerwa obiadowa
   
 • 16:30 - Miasteczka Lubelszczyzny, zagrożenia, wyzwania i nadzieje - Krzysztof Wieczorek (Oddział Mazowiecki Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków)
   
 • 17:00 - Szlakiem sztetli – podróże przez Zapomniany Kontynent - Emil Majuk (Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”)
   
 • 17:30 - Wykorzystanie dawnych materiałów kartograficznych w badaniach przestrzeni historycznej - Kamil Nieścioruk (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
   
 • 18:00 - Podsumowanie

 

 

Wszystkie wystąpienia zaprezentowane podczas konferencji zostały opublikowane w publikacji pokonferencyjnej "DRewniany Skarb. Chroniąc dziedzictwo, kreujemy przyszłość", dostępnej on-line w Bibliotece Multimedialnej Teatru NN.

 

 

MEDIA O WYDARZENIU

"DREWNIANY SKARB". POLSKO-NORWESKIE DZIEŁO REKONSTRUKCJI

http://lublin.tvp.pl/23175453/drewniany-skarb-polskonorweskie-dzielo-rekonstrukcji

 

Pałace, świątynie, domy. Zobacz drewniane skarby Lubelszczyzny [ZDJĘCIA]

http://lublin.wyborcza.pl/lublin/56,35640,19347225,domy-koscioly-i-palace-zobacz-drewniane-skarby-lubelszczyzny.html

 

"Drewniany skarb" - projekt ratowania dawnej architektury

http://wiadomosci.onet.pl/lublin/drewniany-skarb-projekt-ratowania-dawnej-architektury/dgg21

 

"Drewniany skarb", czyli jak ocalić zabytki Lubelszczyzny budowane z drewna (ZDJĘCIA)

http://www.kurierlubelski.pl/aktualnosci/art/9195908,drewniany-skarb-czyli-jak-ocalic-zabytki-lubelszczyzny-budowane-z-drewna-zdjecia,id,t.html

 

Drewniane skarby Lubelszczyzny

http://moje.radio.lublin.pl/drewniane-skarby-lubelszczyzny.html

 

Ku ochronie drewnianych zabytków Lubelszczyzny

http://radioer.pl/informacje/2/30573/

 

Ośrodek Brama Grodzka Teatr NN ratuje drewnianą architekturę

http://centrum.fm/osrodka-brama-grodzka-teatr-nn-ratuje-drewniana-architekture/

 

 

Zdjęcia

Inne materiały

Kategorie

Słowa kluczowe