Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Konferencja "76 lat później… Jak uczyć o Holokauście w czasach cyfrowych?”

Konferencja "76 lat później… Jak uczyć o Holokauście w czasach cyfrowych?”

18 i 19 października 2021 roku odbyła się konferencja „76 lat później… Jak uczyć o Holokauście w czasach cyfrowych?” Podczas dwudniowego wydarzenia dziesięcioro badaczy, aktywistów i edukatorów zaprezentowało dokonania i refleksje związane z nauczaniem o Zagładzie Żydów.

Podczas konferencji Joanna Zętar wystąpiła z prezentacją Technologie i opowiadanie o przeszłości. Jak uczyć o Holokauście w czasach cyfrowych? poświęconą działaniom realizowanym przez Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN".

 

Konferencja została prodzielona na cztery panele:

I Cyfrowe archiwa świadectw w nauczaniu o Zagładzie;

II Geografia Zagłady- mapy i wizualizacje przestrzeni Zagłady;

III Lokalność a narzędzia cyfrowe w edukacji o Zagładzie;

IV Breslau/Wrocław/Holokaust- historia spleciona i zintegrowana.

W konferencji wzięli udział: Katarzyna Person, Monika Koszyńska, Grzegorz Lityński, Michał Chojak, Taras Nazaruk, Tomasz Z. Majkowski, Katarzyna Suszkiewicz, Tomasz Cebulski, Izabela Meyza i Katharina Friedla.

Konferencję podsumowała debata poprowadzona przez Annę Wacławik-Orpik.

 

Organizatorami wydarzenia byli: Fundacja Bente Kahan Centrum Kultury i Edukacji Żydowskiej oraz Katedra Judaistyki im. Tadeusza Taubego Uniwersytetu Wrocławskiego.