Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Konferencja: 40 lat Komitetu Obrony Robotników

 (opis)

Fundacja „Ponad Granicami” im. św. Jacka Odrowąża, 

Wydział Politologi UMCS,

Centrum im. Profesora Bronisława Geremka,

Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”

zapraszają na konferencję

 

40 lat Komitetu Obrony Robotników

 

 

PROGRAM:

 

20 października 2016 


godz. 14:00

Wernisaż wystaw: "Zaczęło się w Lublinie... na KUL. Od Nieocenzurowanej Oficyny Wydawniczej do NOW-ej 1976-1989" i "Janusz Krupski (1951-2010)"


Miejsce: Czytelnia Teologiczno-Filozoficzna
Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
ul. Chopina 27, 20-023 Lublin

 


godz. 15:00

Wykład prof. Andrzeja Friszke "KOR - bunt, rozwaga, droga do wolności"
Miejsce: Aula im. Ignacego Daszyńskiego
Wydział Politologii UMCS, Plac Litewski 3

 


godz. 18:00

Msza św. w intencji zmarłych założycieli, współpracowników i przyjaciół KOR
Mszę odprawią o. Ludwik Wiśniewski i o. Tomasz Dostatni.
Miejsce: Kościół oo. Dominikanów, Złota 9

 


godz: 19:00

Dyskusja "Ponad Granicami. Chrześcijańskie inspiracje KOR"
W dyskusji udział wezmą: Ludwika Wujec, Hanna Samolińska, Henryk Wujec i Wojciech Samoliński.
Spotkanie poprowadzi o. Tomasz Dostatni

Rozmowę poprzedzi prezentacja filmu "Prorok" poświęconego ks. Janowi Zieji.
Film wyreżyserował Paweł Woldan. 

Miejsce: Teatr Stary, Jezuicka 18

 

 

21 października 2016


godz. 16:00-16:15

Wprowadzenie do dyskusji: prof. Jan Skórzyński "KOR – siła bezsilnych"

 

godz. 16:15-18:00

"Lublin a KOR – wartości KOR dzisiaj" - okrągły stół, w którym udział wezmą: Ludwika i Henryk Wujec, prof. Iwona Hofman (UMCS), prof. Jan Skórzyński, dr Jan Olaszek (IPN), Maciej Sobieraj (IPN Lublin), Wojciech Onyszkiewicz, Mirosław Chojecki, Wojciech Samoliński.
Spotkanie poprowadzi o. Tomasz Dostatni.
Miejsce: Sala Czarna, Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN”, ul. Grodzka 21

 

 

22 października 2016


godz. 18:00

wykład prof. Pierre Rosanvallon "Idea parlamentu niewidzialnych"


Pierre Rosanvallon, profesor Collège de France, jest twórcą projektu Opowiedzieć życie, którego celem jest opisanie i zrozumienie społeczeństwa poprzez stworzenie przestrzeni wypowiadania się  jednostek niereprezentowanych ("niewidzianlnych") w dotychczasowych politycznych i medialnych dyskursach. Tworząc reprezentację-narrację oraz przestrzeń prezentacji siebie wobec innych wydobywa z anonimowości całe społeczeństwo oraz dąży do stworzenia nowego typu demokracji – demokracji narracyjnej, czyli formy funkcjonowania społeczeństwa, opartej na godności i równości wszystkich uczestników, żywych relacjach interpersonalnych, „uważności” wobec innych,  zaufaniu, otwartości.
Miejsce: Trybunał Koronny, Rynek 1

 

3 listopada 2016


godz. 17:00

Dyskusja "Lublin. Buntownicy PRL"
z udziałem Tadeusza Mroczka, Janusza Opryńskiego, Henryka Kowalczyka, Grzegorza Józefczuka, Jana Marii Kłoczowskiego, Adama Cichockiego, Janusza Bazydło, Anny i Wojciecha Samolińskich, Macieja Sobieraja, Krzysztofa Żórawskiego i Jana Krzysztofa Wasilewskiego.

Prowadzenie: o. Tomasz Dostatni

Miejsce: Sala Czarna, Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN”
ul. Grodzka 21

 

 

ORGANIZATORZY:

 

PATRONAT HONOROWY:

Krzysztof Żuk
Prezydent Miasta Lublin