Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Komunikacja z kulturą

Od marca do grudnia 2012 roku na ulicach Lublina, na trasach komunikacji miejskiej widzieliśmy kilka wyjątkowych autobusów.

Projekt "Komunikacja z Kulturą"

Od marca do grudnia 2012 roku na ulicach Lublina, na trasach komunikacji miejskiej zobaczyliśmy kilka wyjątkowych autobusów. Oprawa plastyczna każdego z nich związana była z wybranym tematem. Jeden poświęcony został  zabytkom i architekturze miasta, dwa inne Józefowi Czechowiczowi i Julii Hartwig. W czasie trwania Festiwalu „Miasto Poezji” (28.05-01.06) pojawiły się dwa „Trolejbusy Poezji”. Jeden jeżdżący po ulicach miasta -  rodzaj sceny dla recytatorów wierszy, drugi stojący na Placu Litewskim. Tu również odbywały się różne działania popularyzujące poezję.
 

Działania miały budować wizję Lublina jako miasta kultury i bogatego dziedzictwa historycznego. Prezentowane na pojazdach i w pojazdach treści pozwoliły mieszkańcom uzupełnić wiedzę o własnym mieście, a dla przyjezdnych stanowiły atrakcję turystyczną.

 

Kontakt:
Alina Bąk
[email protected]

 

 PARTNERZY PROJEKTU:

Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne
oraz Zarząd Transportu Miejskiego

 

 

Zdjęcia

Kategorie

Słowa kluczowe