Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Julia Hartwig w Lublinie - spotkanie z poetką połączone z uroczystością wręczenia nagrody „Kamień”

 Julia Hartwig - jedna z najbardziej uznanych współczesnych polskich poetek, także pisarka, eseistka, tłumaczka z języka francuskiego i angielskiego, autorka wstępów do albumów Edwarda Hartwiga, Honorowa Obywatelka Miasta Lublin.
Julia Hartwig urodziła się w 1921 roku w Lublinie. Tutaj ukończyła szkołę podstawową i średnią, w 1939 roku zdała egzamin maturalny. Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim rozpoczęła studia. Następnie przeniosła się do Warszawy.

Wielokrotnie przebywała za granicą gdzie kontynuowała pracę literacką pisząc własne utwory poetyckie a także pracując nad przekładami, między innymi z literatury francuskiej. Poetka ma w dorobku 25 tomów wierszy, jest także autorką szkiców, felietonów, poematów prozą, monografii pisarzy i poetów, z których za najważniejszą uważa się monografię poświęconą Apollinaire"owi.

Nagroda "Kamień"

W 2009 roku podczas II edycji Festiwalu "Miasto Poezji" organizowanego przez Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" Julia Hartwig została uhonorowana nagrodą "Kamień". Nagroda przyznawana jest za wybitny dorobek poetycki. W swej nazwie nawiązuje do tytułu debiutanckiego tomu Józefa Czechowicza, który ukazał się drukiem w 1927 roku w Lublinie.

Laureatem nagrody I edycji Festiwalu w 2008 roku był Ryszard Krynicki. W programie spotkania: - przemówienie Zastępcy Prezydenta Miasta Lublin - Włodzimierza Wysockiego - wręczenie nagrody „Kamień” poprzedzone laudacją prof. Pawła Próchniaka (KUL)

- rozmowa z Julią Hartwig prowadzona przez Andrzeja Franaszka („Tygodnik Powszechny”)
- prezentacja strony internetowej www.juliahartwig.tnn.pl

Z okazji spotkania Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” przygotował specjalny tom „Powroty” z wierszami Julii Hartwig poświęconymi Lublinowi.

Zdjęcia

Galerie

Wideo

Inne materiały

Kategorie

Słowa kluczowe