Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Julia Hartwig (1921 - 2017) In memoriam

 
Termin: 25.10.2017, godz. 17:00
Miejsce: Sala Czarna, Brama Grodzka, ul. Grodzka 21
Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"
zorganizował spotkanie
 
Julia Hartwig
(1921-2017"
In memoriam
 
 
 
Nie minęło wiele czasu od wielkiej straty dla polskiej i lubelskiej kultury, jaką była śmierć Julii Hartwig.
 
25 października 2017 roku
o godzinie 17:00
w Bramie Grodzkiej
odbędzie się spotkanie
poświęcone pamięci Poetki. 
 
Wraz z zaproszonymi gośćmi będziemy wspominać wybitną Lubliniankę, ale spotkanie będzie przede wszystkim okazją do wsłuchania się w jej wiersze.
 
 
Spotkanie odbyło się w przeddzień 9 rocznicy wręczenia Julii Hartwig Honorowego Obywatelstwa Miasta Lublin, a także nagrody "Kamień". Z tej okazji Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" przygotował okolicznościowy akcydens oraz tom lubelskich wierszy Julii Hartwig pt. "Koleżanki i inne wiersze lubelskie".
 
 
Julia Hartwig (1921 - 2017) - poetka, pisarka, eseistka, tłumaczka z języka francuskiego i angielskiego, autorka wielu tomów poetyckich, wstępów do albumów Edwarda Hartwiga, książek dla dzieci. Honorowa Obywatelka Miasta Lublin. Urodziła się 14 sierpnia 1921 roku w Lublinie, zmarła 13 lipca 2017 roku w Pensylwanii (USA).
 

Tom "Koleżanki i inne wiersze lubelskie" zawiera dwadzieścia jeden utworów Julii Hartwig, wybranych wspólnie przez poetkę i Tomasza Pietrasiewicza. Pierwsza wersja tego wyboru ukazała się drukiem w roku 2009 w tomie "Powroty", wydanym przez Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" z okazji przyznania Julii Hartwig nagrody poetyckiej "Kamień". Obecną edycję opracował redakcyjne i opatrzył wstępem Paweł Próchniak. Projekt graficzny przygotowała Małgorzata Rybicka. 
 
Wiersze tworzące tom ukazują się w brzmieniu, jakie nadała im poetka podczas pracy nad ostatecznym kształtem wyboru. Wszystkie były wcześniej drukowane i w książce ułożone zostały chronologicznie. Pierwszy z tych wierszy - zatytułowany "Lublin 1946" - ukazał się na łamach czasopisma "Kuźnica" w roku 1946, a wiersze zamykające książkę pochodzą z tomu "Bez pożegnania", opublikowanego w roku 2004.
 

 

MEDIA O WYDARZENIU
 
 
Julia Hartwig we wspomnieniach i w poezji
 
PORTALE
 
Julia Hartwig (1921 - 2017) In memoriam