Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Jüdisches Leben und kulturelles Erbe in Europa jenseits der Metropolen - prezentacja strony internetowej projektu

Życie Żydów w Europie z dala od metropolii www.Zydzi-Zycie.net

Od października 2004 roku Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN" był partnerem
w międzynarodowym projekcie edukacyjnym „Życie Żydów w Europie z dala od metropolii". Przedsięwzięcie było współtworzone przez cztery instytucje: Westfälisches Landesmedienzentrum w Münster (kierownictwo projektu), Jüdisches Museum Westfalen w Dorsten, Stichting Folkingestraat Synagoge w Groningen i Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN", a finansowane z funduszy programu Kultura 2000.

Projekt miał na celu stworzenie dostępu do informacji na temat dziedzictwa kulturowego Żydów zamieszkujących przed wojną obszar Niemiec, Holandii i Polski, aby umożliwić porównanie obrazu życia i kultury społeczności żydowskiej w tych krajach. Wszystkie zebrane materiały, pośród których znajdują się między innymi informacje biograficzne, teksty źródłowe, zdjęcia, materiały filmowe, zostały umieszczone na multimedialnej, opracowanej w trzech językach stronie internetowej dostępnej pod adresem: www.zydzi-zycie.net.
Realizacja projektu składała się z dwóch rodzajów działań: przygotowywania i opracowania materiałów w poszczególnych instytucjach partnerskich, a następnie umieszczaniu ich on-line na stronie internetowej oraz na spotkaniach-seminariach mających na celu bieżące podsumowywanie projektu i konsultacje.

HISTORIA PROJEKTU
Pierwsze ze spotkań odbyło się w dniach 30 września - 2 października 2004 roku w Ośrodku „Brama Grodzka - Teatr NN". Było to spotkanie robocze, poświęcone prezentacji działalności poszczególnych instytucji biorących udział w projekcie i omówieniu jego wstępnych założeń: koncepcji strony internetowej, procedury zbierania materiałów. W ramach spotkania uczestnicy zwiedzili również Lublin: Bramę Grodzką, Stare Miasto i Stary Cmentarz Żydowski oraz Muzeum na Majdanku.

Kolejne spotkanie odbyło się w Jüdisches Museum Westfalen w Dorsten w dniach 9 - 11 stycznia 2005 roku. Było ono poświęcone przede wszystkim technicznym zagadnieniom związanym z wprowadzaniem materiałów do Internetu: szczegółom technicznym, opracowaniu dydaktycznemu, tłumaczeniom, digitalizacji i technicznemu przygotowaniu materiałów oraz zestawieniu i ocenie zebranego materiału. W programie znalazło się także zwiedzanie ekspozycji Jüdisches Museum Westfalen oraz wizyta w zamku Lambeck.

Trzecie z seminariów miało miejsce w dniu 14 kwietnia 2005 roku w Groningen. Spotkanie odbyło się w Groninger Archiven w celu oceny uzyskanych dotychczas efektów pracy i ustaleniu dalszych kroków przy udziale specjalistów do spraw programowania i projektowania stron internetowych. W programie znalazła się prezentacja aktualnego wyglądu i zawartości strony internetowej projektu, dyskusja nad dalszymi pracami oraz ustalenia dotyczące zakończenia projektu. Na zakończenie uczestnicy zwiedzili Muzeum-Synagogę w Groningen.

Ostatnim wydarzeniem projektu była uroczysta prezentacja strony internetowej, która odbyła się 14 września 2005 roku w Dorsten. Natomiast prezentacja strony internetowej projektu oraz spotkanie z polskimi koordynatorami projektu - Marzeną Baum i Joanną Zętar poświęcone doświadczeniom związanym z jego realizacją odbyło się 12 października 2005 roku w siedzibie Ośrodka „Brama Grodzka - Teatr NN".

Za projekt portalu „Życie Żydów w Europie z dala od metropolii" instytucje otrzymały medal „Erasmus EuroMedia", który został wręczony 22 czerwca 2006 roku w Wiedniu, podczas XI edycji wręczania nagród „Comenius-EduMedia-Awards" oraz "Erasmus-EuroMedia-Awards".

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU
Międzynarodowy projekt edukacyjny „Życie Żydów w Europie z dala od metropolii" to projekt porównawczy mający na celu stworzenie dostępu do informacji na temat dziedzictwa kulturowego Żydów zamieszkujących przed wojną obszar Niemiec, Holandii i Polski. Zebrane i opracowane materiały umieszczono na multimedialnej, opracowanej w trzech językach stronie internetowej dostępnej pod adresem: www.zydzi-zycie.net.

Znajdujące się na stronie informacje zostały opracowane w formie historii skupionych wokół pięciu tematów: „Religia i gmina", „Status prawny i zawody", „Życie codzienne i kultura", „Mobilność i migracja", „Poczucie tożsamości". Historie mają formę biografii, są uzupełnione zdjęciami, tekstami źródłowymi, materiałami audio i video. Oprócz historii strona zawiera słowniczek i wykaz literatury oraz wskazówki dydaktyczne dla nauczycieli korzystających z materiałów umieszczonych na stronie, na przykład scenariusz: „Historie do dalszego pisania", „Miejsca nauczania łączą", „Zabawa w detektywa". Nawigowanie po serwisie odbywa się poprzez „Listę tematów" lub kliknięcie na zaznaczony na mapie region.

Informacje o społeczności żydowskiej w Lublinie zawarte są w 15 historiach, między innymi: „Wielki uczony Szalom Szachna", „Król jednego dnia", „Ostatni Żyd z Lublina", „Widzący z Lublina". Wszystkie historie są ze sobą powiązane, zostały opisane na 45 stronach maszynopisu, uzupełnione 159 zdjęciami, 4 materiałami audio i 6 materiałami video.

Przykładowo, w temacie „Życie codzienne i kultura", znajdują się historie o synagodze Maharszala, samotnej studni, krawcu z ulicy Krawieckiej. Wchodząc głębiej w historii o synagodze Maharszala można przeczytać historię budynku, biografię Salomona Lurii, znaleźć informacje o innych lubelskich synagogach.
 
 Foto-dokumentacja Projektu "Życie Żydów w Europie z dala od metropolii"

Zdjęcia

Inne materiały

Kategorie

Słowa kluczowe