Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Jeden dzień życia Lublina

Panorama Starego Miasta w Lublinie z zachodem słońca na niej napis #1dzienLBN i data 19.05.2020W tym roku Lublin wygląda inaczej, niż kiedykolwiek - przeszedł przemianę związaną z epidemią. Chcemy, abyście wraz z nami pokazali jeden dzień z jego życia. 19 maja zróbcie zdjęcie swojej ulicy, siebie, bliskich, pupili czy czegokolwiek, co jest ważną częścią waszego dnia. Szukamy też dźwięków miasta, jeżeli wolicie nagrać wideo – droga wolna! Wasz zapis fragmentu dnia wrzućcie na Instagram. Abyśmy mogli go znaleźć, koniecznie dodajcie #1dzienLBN i oznaczcie nas (@domslow_lublin), udostępnimy post na naszym profilu.
Wasze zdjęcia oraz nagrania staną się częścią webdocu, rodzaju kapsuły czasu – listu do przyszłych pokoleń z czasów epidemii.
Dołączcie do nas, komentujcie i zaproście do akcji znajomych.
Poprzednie edycje możecie zobaczyć tutaj: http://teatrnn.pl/opowiadanie-swiata/1-dzien-1/

ENG: This year Lublin looks different than ever - it has been passed through an epidemic change. We want you to show us one day of its life. On May 19th, take a picture of your street, yourself, closest ones, pets or anything that is an important part of your day. We are also looking for the sounds of the city, if you prefer to record video - go ahead! Upload your fragment of the day to Instagram. So that we can find it, be sure to add #1dzienLBN and tag us (@domslow_lublin), we will repost on our profile.
Your photos and recordings will become part of the webdoc, a kind of time capsule - a letter to future generations from the time of the epidemy.
Join us, comment and invite friends.
http://teatrnn.pl/opowiadanie-swiata/1-dzien-1/

UA: Цього року Люблін виглядає інакше, ніж будь-коли - місто зазнало змін, пов'язаних з епідемією. Ми хочемо, щоб Ви разом з нами показали один день його життя. 19 травня зробіть світлину своєї вулиці, близьких, домашніх тварин або чогось, що є важливою частиною вашого дня. Ми також шукаємо звуки міста, якщо Ви хочете записати відео - будь ласка! Завантажте свій фрагмент дня в Інстаграм. Щоб ми могли його знайти, обов’язково додайте #1dzienLBN та позначте нас (@domslow_lublin), ми зробимо публікацію доступною у нашому профілі.
Ваші фотографії та записи стануть частиною веб-документу, своєрідної капсули часу - листа майбутнім поколінням з часів епідемії.
Приєднуйтесь до нас, коментуйте та запрошуйте до участі знайомих.
http://teatrnn.pl/opowiadanie-swiata/1-dzien-1/

RU: В этом году Люблин выглядит иначе, чем когда-либо - город подвергся изменениям связанным с эпидемией. Мы хотим, чтобы Вы вместе с нами показали один день его жизни. 19 мая сделайте фотографию своей улицы, себя, близких, домашних животных или чего-то, что является важной частью вашего дня. Мы также ищем звуки города, если Вы хотите записать видео - пожалуйста! Загрузите свой фрагмент дня в Инстаграм. Чтобы мы могли его найти, обязательно добавьте #1dzienLBN и отметьте нас (@domslow_lublin), мы поделимся публикацией в нашем профиле.
Ваши фотографии и записи станут частью веб-документа, своеобразной капсулы времени - письма будущим поколениям со времен эпидемии.
Присоединяйтесь к нам, комментируйте и приглашайте знакомых.
http://teatrnn.pl/opowiadanie-swiata/1-dzien-1/