Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Otwarcie Izby Drukarstwa

Zaproszenie na otwarcie Izby Drukarstwa, wersja II
Zaproszenie na otwarcie Izby Drukarstwa, wersja II (Autor: Rybicka, Małgorzata. Proj. graf.)

Izba Drukarstwa działająca w ramach struktury organizacyjnej Ośrodka Brama Grodzka – Teatr NN właśnie został otwarta przy ulicy Żmigród 1.

Mieści się przy ulicy Żmigród 1 w pomieszczeniach dawnej, przedwojennej drukarni Popularna, która istniała w tym miejscu od 1932 r. Po wojnie zakład stał się własnością państwa a użytkownik lokalu Spółdzielnia Pracy Intrograf w 1972 r. utworzył tu Izbę Tradycji Drukarstwa Lubelskiego, która była przyzakładową izbą tradycji jakich wiele wówczas powstawało w Polsce. Wyjątkowość tego miejsca polegała jednak na zachowanych w niej zabytkowych maszynach i urządzeniach drukarskich, w większości będących spuścizną po drukarni  Popularna.

Dzisiejsza Izba Drukarstwa

prowadzona przez Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN pragnie kontynuować tradycje dawnej Izby wzbogacając swoje działania o nowe formy. Izba Drukarstwa obok stałej ekspozycji (stare narzędzia i maszyny drukarskie i zecerskie, narzędzia introligatorskie) prezentuje wystawy czasowe (małe formy graficzne) oraz prowadzi warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży. W ramach tych warsztatów uczestnicy obok wysłuchania prelekcji przewodnika mogą własnoręcznie czerpać papier, składać tekst czy też wytłoczyć druk na prasie drukarskiej. Planowana jest rozbudowa stałej ekspozycji oraz tworzenie własnych zbiorów prezentujących różnego rodzaju druki: książki, czasopisma, plakaty, mapy, grafiki, pocztówki i druki okolicznościowe. Zamierzamy również gromadzić materiały archiwalne dotyczące życia i pracy drukarzy, wydawców i księgarzy działających na terenie Lublina i w jego okolicy. W ramach działalności Izby będą odbywać się również promocje książek.

Strona Internetowa

Izby Drukarstwa działała pod adresem IzbaDrukarstwa.TNN.pl do 2015 roku. Znajdowały się na niej informacje dotyczące przedmiotów zarówno znajdujących się w placówce jak i niedostępnych na miejscu; maszyn drukarskich, wyposażenia drukarni, materiałów drukarskie, urządzeń introligatorskich, historii książki i drukarstwa w Lublinie.

Izba Drukarstwa - zrzut ekranu strony internetowej
Izba Drukarstwa - zrzut ekranu strony internetowej (Autor: Furmaniak, Szymon)