Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

IX Warsztaty Polskiego Towarzystwa Historii Mówionej 2018

Termin: 12-13 maja (sobota-niedziela) 2018 r.
Miejsce: Brama Grodzka, ul. Grodzka 21, Lublin

Sobota 
  • 12.00-14.00 Dyskusja warsztatowa Techniki prowadzenia wywiadów (udział biorą m.in.: Alina Doboszewska, Fundacja „Dobra Wola”; Joanna Król, Muzeum Żydów Polskich POLIN; Marcin Stasiak, Instytut Historii UJ; Karolina Żłobecka, Muzeum PRL; prowadzenie – Wioletta Wejman, Ośrodek „Brama Grodzka-Teatr NN”)
  • 14.00-15.00 Przerwa obiadowa
  • 15.00-16.30 Zwiedzanie Bramy Grodzkiej
  • 16.30-18.00 Warsztaty Superwizja i psychologia narracyjna (prowadzenie – Agnieszka Wiciak, Fundacja Q)
 
Niedziela
  • 9.30-11.00 Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Historii Mówionej (w planie m.in. przyjęcie Rekomendacji etycznych)
  • 11.15-13.15 Debata Czy historia mówiona się kilka? – historia mówiona w działalności instytucji kultury (udział biorą m.in. Maria Buko, Dom Spotkań z Historią; Joanna Król, Muzeum Żydów Polskich POLIN; Barbara Majchrowicz, Muzeum Emigracji; prowadzenie – Joanna Zętar, Ośrodek „Brama Grodzka-Teatr NN”)
Organizatorzy:
Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"
Polskie Towarzystwo Historii Mówionej
 
 
 
MEDIA O WYDARZENIU:
IX warsztaty Polskiego Towarzystwa Historii Mówionej