Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

IV Tydzień Kultury Ukraińskiej

Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” współorganizował wystawę prac Petro Humeniuka, Andrija Humeniuka, Wołodymyra Kaufmana i Jurija Kocha towarzyszącą IV Tygodniowi Kultury Ukraińskiej na KUL-u.

 

 

Andrij Humeniuk (ur. 1957)

Malarz i grafik; swoje prace pokazywał na wystawach zbiorowych na Ukrainie, w USA, Polsce, Kanadzie i we Włoszech. Mieszka i pracuje we Lwowie.

 

Petro Humeniuk (ur. 1957)

Malarz i grafik; swoje prace pokazywał na wystawach zbiorowych na Ukrainie, w USA, Polsce, Kanadzie i we Włoszech. Mieszka i pracuje we Lwowie.

 

Wołodymyr Kaufman (ur. 1957)

Ukończył architekturę na Politechnice Lwowskiej. Jest uczestnikiem i kuratorem wielu wystaw zbiorowych i projektów artystycznych na Ukrainie. Działał w Towarzystwie Artystycznym „Szlach”. Jest współzałożycielem Stowarzyszenia Artystycznego „Dzyga” i Instytutu Sztuki Aktualnej we Lwowie. Zajmuje się również sztuką performance, malarstwem, instalacją, grafiką, wideo, fotografią, scenografią. 

 

Jurij Koch (ur. 1958)

Lwowski artysta zajmujący się malarstwem, grafiką, plakatem artystycznym i projektowaniem książek. Jego prace malarskie eksponowane były na 200 wystawach w 30 krajach świata, między innymi w Polsce.