Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

IV Kongres Obywatelski „Razem wobec przyszłości”

Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” wziął udział w IV Kongresie Obywatelskim, który odbył się 17 października 2009 roku w gmachu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie pod hasłem „Razem wobec przyszłości”.

Najważniejszym wyzwaniem, wobec którego stoimy jako Polacy w następnym dwudziestoleciu jest poprawa zdolności do współdziałania, lepsze wykorzystanie potencjału zbiorowego, zbudowanie naszego prawdziwego RAZEM. Temu właśnie wyzwaniu będzie poświęcony IV Kongres Obywatelski. Będziemy się wspólnie zastanawiali, jakie drogi wiodą do naszego Razem w XXI wieku. Czy chcemy tworzyć wspólnotowość opartą na systemie wartości i tożsamości, czy na określonych zasadach, czy może na wspólnych celach i działaniach? Chcemy też jeszcze raz zapytać: do czego nam jest potrzebna tak naprawdę podmiotowość zbiorowa w XXI wieku i na jakich wyborach cywilizacyjnych oprzeć naszą dalszą modernizację i rozwój.

Podejmowanie tych kwestii w debacie międzyśrodowiskowej i międzypokoleniowej jest konieczne jeśli chcemy uniknąć utraty kontroli nad naszym losem zbiorowym, jeśli chcemy zachować i rozwinąć swoje kody kulturowe i swój styl życia. Jeśli mamy ambicję, by współkształtować przyszłość świata, odciskając na niej swoje piętno, swój charakter.

Mówcami plenarnymi Kongresu będą m.in. Lech Wałęsa, prof. Janusz Czapiński, prof. Zdzisław Krasnodębski, dr Bogusław Grabowski, prof. Jadwiga Staniszkis i europoseł Janusz Lewandowski.

Główna część debaty będzie toczyła się na sesjach tematycznych.

W tym roku wprowadzamy ważną innowację, służącą poprawie dialogu obywateli z władzą publiczną. Do każdej sesji tematycznej zaprosiliśmy reprezentanta tej władzy, który odniesie się do całokształtu dyskusji. Tworzymy więc nowy obyczaj: najpierw mówią i dyskutują obywatele a władza publiczna słucha, aby później zaprezentować swoje stanowisko. Mamy nadzieję, że to rozwiązanie będzie dobrze służyło budowie demokratycznej kultury debat publicznych w Polsce. Zaproszenie do występowania w roli reprezentanta władzy publicznej przyjęli (w kolejności sesji): Poseł Joanna Kluzik-Rostkowska, Wicemarszałek Senatu prof. Marek Ziółkowski, Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów dr Maciej Grabowski, Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska, Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny.

 
Jan Szomburg
Prezes Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową
Inicjator i Organizator Kongresów Obywatelskich

 

Sesje tematyczne IV Kongresu Obywatelskiego:
 
1. PORTRET MŁODEGO POKOLENIA
Moderator: prof. Krystyna Szafraniec, Uniwersytet im. M. Kopernika w Toruniu


Paneliści:
- prof. Paweł Śpiewak, Uniwersytet Warszawski, Instytut Socjologii
- dr Michał Łuczewski, Uniwersytet Warszawski, Instytut Socjologii
- Katarzyna Kalinowska, Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Badań Młodzieży
- dr Piotr Dardziński, Centrum Jana Pawła II
- dr Marcin Gomoła, Stowarzyszenie „Pokolenie '89”

Komentarz: Michał Karnowski, „Polska The Times”
Dyskusja z udziałem sali
Odniesienie do dyskusji: Joanna Kluzik-Rostkowska, Poseł na Sejm RP
 

2. JAKIE RAZEM POLAKÓW W XXI WIEKU? WSPÓLNOTA TOŻSAMOŚCI, ZASAD
CZY DZIAŁAŃ?

Moderator: dr Rafał Prostak, Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie


Paneliści:
- prof. Anna Pałubicka, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu – Jakie Razem dla modernizacji i rozwoju?
- Krzysztof Mazur, Prezes Klubu Jagiellońskiego, Jaka wspólnotowość Polaków w XXI wieku?
- prof. Anna Giza-Poleszczuk, Uniwersytet Warszawski, Instytut Socjologii – Którędy do silnej społeczności?
- dr Maciej Gdula, Krytyka Polityczna, Jaka solidarność Polaków w XXI wieku?
- dr Hanna Nowak-Radziejowska, Centrum Nauki Kopernik, Co warunkuje działania Razem – uwagi wynikające z doświadczenia praktycznego

Komentarz: Paweł Lisicki, redaktor naczelny, „Rzeczpospolita”
Dyskusja z udziałem sali
Odniesienie do dyskusji: prof. Marek Ziółkowski, Wicemarszałek Senatu RP
 

3. PRIORYTETY EDUKACJI POLAKÓW W XXI WIEKU
Moderator: Iwona Majewska-Opiełka, Akademia Skutecznego Działania


Paneliści:
- prof. Andrzej Koźmiński, Rektor Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie
- dr hab. Zofia Agnieszka Kłakówna, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
- Jan Filip Staniłko, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Instytut Sobieskiego
- Wojciech Morawski, Prezes Zarządu Atlantic Sp. z o.o.
- Piotr Zaremba, publicysta

Komentarz: Renata Kim, szef działu Społeczeństwo, „Dziennik Gazeta Prawna”
Dyskusja z udziałem sali
Odniesienie do dyskusji: Katarzyna Hall, Minister Edukacji Narodowej
 

4. JAKIE SZKOLNICTWO WYŻSZE DO ROKU 2030?
Moderator: dr Wojciech Misiąg, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową


Paneliści:
- prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow, Rektor, Uniwersytet Warszawski, Przewodnicząca Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP)
- prof. Waldemar Tłokiński, Rektor, Szkoła Wyższa Ateneum, Przewodniczący Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich (KRZaSP)
- prof. Marek Kwiek, Centrum Studiów nad Polityką Publiczną, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
- dr hab. Małgorzata Dąbrowska, Uniwersytet Łódzki, Instytut Historii

Komentarz: Piotr Pacewicz, zastępca redaktora naczelnego, „Gazeta Wyborcza”
Dyskusja z udziałem sali
Odniesienie do dyskusji: Barbara Kudrycka, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 

5. PRIORYTETY ROZWOJU GOSPODARCZEGO DO ROKU 2030
Moderator: prof. Krzysztof Rybiński, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Ernst & Young


Paneliści:
- Edwin Bendyk, „Polityka”, współautor raportu Polska 2020, będącego wynikiem Narodowego Foresightu
- prof. Marzenna Weresa, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Instytut Gospodarki Światowej, Dziś i jutro sektorowej konkurencyjności polskiej gospodarki
- dr Marcin Piątkowski, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, Jakie cele rozwoju gospodarczego? – między wzrostem a spójnością
- Bogdan Rogala, Dyrektor Philips Lighting na kraje Europy Centralnej i Południowej, Ewolucja polskich kompetencji przemysłowych
- dr Paweł Bochniarz, Członek Zespołu Doradców Strategicznych Premiera, Na czym oprzeć rozwój gospodarczy?

Komentarz: Michał Kobosko, redaktor naczelny, „Dziennik Gazeta Prawna”
Dyskusja z udziałem sali
Odniesienie do dyskusji: dr Maciej Grabowski, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Finansów
 

6. JAK UCZYNIĆ REGIONY MOTORAMI MODERNIZACJI I ROZWOJU POLSKI?
Moderator: prof. Janusz Zaleski, Politechnika Wrocławska


Paneliści:
- Janusz Sepioł, Senator RP, były Marszałek Województwa Małopolskiego
- Tomasz Siemoniak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
- Władysław Husejko, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
- Paweł Adamowicz, Prezydent Gdańska, Prezes Zarządu Unii Metropolii Polskich
- prof. Iwona Sagan, Uniwersytet Gdański, Instytut Geografii
- prof. Marek Szczepański, Uniwersytet Śląski, Instytut Socjologii

Komentarz: Andrzej Godlewski, POLSKA The Times
Dyskusja z udziałem sali
Odniesienie do dyskusji: Elżbieta Bieńkowska, Minister Rozwoju Regionalnego
 

7. KULTURA PRZESTRZENI WOBEC PRESJI RYNKU
Moderator: Witold Radwański, Prezes Zarządu Krokus Private Equity


Paneliści:
- Marcin Skrzypek, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” Lublin
- Elżbieta Dymna, Prezes Stowarzyszenia MiastoMojeAwNim.pl
- Joanna Orlik, Dyrektor, Małopolski Instytut Kultury

Komentarz: reprezentant redakcji „Gazety Wyborczej”
Dyskusja z udziałem sali
Odniesienie do dyskusji: Ryszard Grobelny, Prezydent Miasta Poznania

 

Sprawozdania z debat tematycznych:
prof. Krystyna Szafraniec, dr Rafał Prostak, Iwona Majewska-Opiełka, dr Wojciech Misiąg,
prof. Krzysztof Rybiński, prof. Janusz Zaleski, Witold Radwański
 
Wystąpienia zamykające:
- prof. Jadwiga Staniszkis, Uniwersytet Warszawski, Podmiotowość dla rozwoju
- Janusz Lewandowski, Poseł do Parlamentu Europejskiego, Wybory cywilizacyjne Polski w perspektywie do roku 2030
- Maciej Witucki, Przewodniczący Rady Programowej Polskiego Forum Obywatelskiego – Słowo na zakończenie Kongresu