Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

II "Noc Świętojańska"

działania artystyczne na Starym Mieście
1) spektakl szwedzkiego teatru ulicznego Albatros, 2) "Alchemia Sobótkowej Nocy" - parateatralne działania Jarosława Koziary na Placu po Farze, 3) koncerty zespołów: "Się Gra", "Orkiestra Św. Mikołaja", "Kwartet Jorgi", "Carrantuohill" i "Bórves Kapelle"
Fotografie autor: Marta Kubiszyn 18 fot., Archiwum Foto TNN, sygn: 1998_5 i Album nr 1
Taśma VHS sygnatura: 73; 130; 131; 132 Archiwum TNN

Noc Świętojańska przy Bramie Grodzkiej

Zdjęcia

Inne materiały

Kategorie

Słowa kluczowe