Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Honorowy Tytuł Ambasadora Województwa Lubelskiego dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"

Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" otrzymał tytuł Honorowego Ambasadora Województwa Lubelskiego.
W dniu 19 marca 2005 roku Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" otrzymał Honorowy Tytuł Ambasadora Województwa Lubelskiego za rok 2004. Wyróżnienie to przyznawane jest ludziom, instytucjom i firmom, które w szczególny sposób zasłużyły się w promocji naszego regionu w kraju i za granicą.

W skład kapituły przyznającej nagrodę wchodzą przedstawiciele samorządu województwa (m.in. Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego, Dariusz Sadowski), reprezentanci lokalnych mediów oraz laureaci z ubiegłego roku.

Zdjęcia

Kategorie

Słowa kluczowe