Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Historyczny obraz Lublina w czasach zarazy. Prezentacja online

Historyczny obraz Lublina w czasach zarazy. Prezentacja online

Prezentacja efektów projektu “Historyczny obraz Lublina w czasach zarazy” realizowanego przez Lubelską Trasę Podziemną.

Termin prezentacji: 07 października 2020 r., godz. 19.00

Zapraszamy do udziału w prezentacji. Transmisja będzie dostępna na kanale YouTube.

Epidemie wywierały poważny wpływ na życie mieszkańców Lublina oraz funkcjonowanie miasta w wymiarze politycznym, gospodarczym, społecznym jak i kulturowym. Były często odnotowywane w dokumentach miejskich czy kronikach klasztornych. Zebranie dotychczas rozproszonych informacji w jednym miejscu, jakim będzie internetowy portal edukacyjny poświęcony epidemiom „Lublin w czasach zarazy” (www.teatrnn.pl/morowy-lublin), uczyni wiedzę o tym aspekcie historii Lublina łatwiej dostępną.

Podczas spotkania zostaną także zaprezentowane pozostałe efekty projektu:

1. Film ze spaceru tematycznego po mieście „Szlakiem lubelskich epidemii”.

2. Film z inscenizacją “Opowieści lubelskiego balwierza” w Lubelskiej Trasie Podziemnej.

3. Historie mówione.

4. Quest „W poszukiwaniu panaceum” dotyczący miejsc i ludzi związanych z epidemiami (do pobrania w biurze Lubelskiej Trasy Podziemnej, pok. nr 1 za portiernią, ul. Rynek 1/budynek dawnego Trybunału Koronnego).

W spotkaniu wezmą udział: dr Agnieszka Polak (Pracownia Historii Nauk Medycznych i Farmaceutycznych), Maria Kowalczyk, Patrycja Serafin, Andrzej Janociński.

Moderatorka: Agata Radkowska-Parka

 

Partnerzy projektu:

1. Zakład Historii Nauk Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

2. Lubelska Izba Lekarska

3. Dom Pomocy Społecznej im. Wiktorii Michelisowej

4. Fundacja Rozwoju i Aktywności Społecznej Przyjaźń w Lublinie

5. Klub Samopomocy przy Klasztorze OO. Dominikanów w Lublinie

 


Projekt jest realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu "Patriotyzm Jutra”.

"Materiały zamieszczone na stronie dostępne na licencji Creative Commons CC BY-NC-ND 3.0 PL”