Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Grupa "Zamek" - w 50. rocznicę powstania

Sesja zorganizowana pod honorowym patronatem Rektora KUL JP II - ks. porf. Stanisława Wilka.

Uruchomienie strony internetowej dotyczącej grupy "Zamek".

Grupa „Zamek” powstała w 1957 roku. Zawiązała się m.in. wśród studentów historii sztuki KUL. Początkowo działała jako Koło Młodych Plastyków. Jej członków można nazwać prekursorami nie tylko w perspektywie lokalnej, ale także ogólnopolskiej. Najbardziej przyczynili się do tego główni jej animatorzy: krytyk Jerzy Ludwiński oraz artyści: Włodzimierz Borowski, Tytus Dzieduszycki i Jan Ziemski, zaliczani dzisiaj do najważniejszych polskich przedstawicieli „malarstwa materii”. W pierwszym składzie grupy znaleźli się także: Jerzy Durakiewicz (Marek), Ryszard Kiwerski, Mirosław Komendecki, Krzysztof Kurzątkowski, Stanisław Michalczuk, Lucjan Ocias, Józef Tarłowski i Przemysław Zwoliński (Sadlej). Krótka, ale intensywna, działalność grupy szybko uplasowała ją w kręgu najważniejszych krajowych zjawisk artystycznych 2. poł. lat 50. XX wieku, które nawiązały poważny dialog ze sztuką zachodnioeuropejską. Organizator sesji: Katedra Historii Sztuki Współczesnej KUL Współorganizatorzy: Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN", Kancelaria Prezydenta Miasta Lublina, Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych.

 

PROGRAM

30 listopada 2007 roku (piątek)

godz. 18. 00 Otwarcie wystawy malarstwa Ryszarda Kiwerskiego Galeria Sceny Plastycznej KUL, Rynek 8

 

1 grudnia 2007 roku (sobota)

godz. 11. 00 Panel dyskusyjny W poszukiwaniu trzeciego wymiaru. Grupa „Zamek” w 50. rocznicę powstania KUL, Collegium Jana Pawła II (X p., sala C-1031, wejście od ul. Łopacińskiego) Otwarcie spotkania: prof. Roman Doktór, Prorektor KUL prof. Ryszard Kasperowicz, Dyrektor Instytutu Historii Sztuki KUL

godz. 11. 30 Wprowadzenie: Piotr Majewski (Lublin), Nowocześni i nowatorscy Marcin Lachowski (Lublin), Nowoczesność w kręgu grupy "Zamek"

godz. 12. 30 – przerwa na kawę godz.

13. 00 Dyskusja z udziałem: Anny Baranowej (Kraków), Andrzeja Kostołowskiego (Śmiełów), Lechosława Lameńskiego (Lublin), Anny Marii Leśniewskiej (Warszawa), Magdaleny Moskalewicz (Poznań), Luizy Nader (Warszawa), Hanny Ptaszkowskiej (Paryż), Andrzeja Szczerskiego (Kraków) Goście specjalni: Jerzy Durakiewicz (Lublin), Dorota Kurzątkowska-Hałasa (Lublin), Leszek Kosiński (Lublin), Maria Ludwińska (Lublin), Stanisław Michalczuk (Piaseczno), Lucjan Ocias (Lublin), Wojciech Tyczyński (Lublin), Danuta Ziemska (Lublin) Podczas panelu zaprezentowana zostanie książka pt. Grupa "Zamek". Historia – krytyka – sztuka (pod red. Małgorzaty Kitowskiej-Łysiak, Marcina Lachowskiego, Piotra Majewskiego, wyd. TN KUL) - pierwszy z dwóch planowanych tomów poświęconych historii i sztuce artystów związanych z grupą.

godz. 14. 30 – przerwa na obiad

godz. 15. 30 Otwarcie wystawy Grupa "Zamek". Karta z historii Lublina KUL, Gmach Główny (II p.), Galeria 1 (wejście od Al. Racławickich) Równolegle inna wersja ekspozycji dostępna będzie na parkanie Ogrodu Saskiego

godz. 17. 00 Prezentacja strony internetowej dotyczącej Grupy "Zamek", przygotowanej przez Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN KUL, Collegium Jana Pawła II (X p., sala C-1031, wejście od ul. Łopacińskiego)

godz. 17. 30 Niewinni czarodzieje - pokaz filmu Andrzeja Wajdy (1960) KUL, Collegium Jana Pawła II (X p., sala C-1031, wejście od ul. Łopacińskiego)

 

 

Strona internetowa www.GrupaZamek.TNN.pl

Witryna została stworzona w celu zebrania materiałów o grupie "Zamek" i popularyzacji informacji o niej. Za pomocą tekstów, fotografii, nagrań audio i wideo możemy poznać fakty na jej temat.

 

Na stronie odnotowane są także najważniejsze działania grupy oraz wskazane są osoby, które mocno wpłynęły na sztukę drugiej połowy XX wieku.

 

Strona zawiera kalendarium działalności Grupy Zamek, ukazuje materiały z czasopisma „Struktury”. Witryna jest leksykonem mającym na celu przybliżenie działalności członków Grupy Zamek, bez oceny twórczości. Strona zawiera także informacje na temat literatury opisującej Grupę Zamek.
 


Twórcami strony są: Wiola Wejman, Dominika Majuk, Joanna Zętar.