Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Galeria NN / Pracownia Fotografii - kalendarium

Spis wydarzeń organizowanych przez Galerię NN od 2009 roku.
2009

 • 17.05.2009    "Szara Pamięć - rzecz o cmentarzach żydowskich" - spotkanie z Bogdanem  Konopką, prezentacja fotografii
 • 18.05.2009    "O podniesieniu rzeczy zdegradowanej. Kostia Berezin – Mikołaj Mann (1938-1939)" - spotkanie i wystawa, inaugurujące projekt "Sztuka Pamięci" oraz "O fotografii i pamięci" - spotkanie z Jerzym Lewczyńskim i Bogdanem Konopką
 • 29.06.2009    Sztuka Pamięci: "W hołdzie Świętej Pamięci fotografii analogowej" - spotkanie z Andrzejem Różyckim
 • 25-26.09.2009 "Stefan Kiełsznia. Re: Kadry" - warsztaty fotograficzne pod kierunkiem Pawła Żaka
 • 02.10.2009    Sztuka Pamięci": Hartwig - spotkanie, wystawa i sesja naukowa poświęcone twóczości fotografa
 • 24.11.2009    Sztuka Pamięci: "Stanisława Siurawska. Naświetlona historia życia" - spotkanie oraz wystawa poświęcone twórczości fotografki

2010

 • 01.02.2010    "Opowieści z Pogranicza" - zbiorowa wystawa fotografii Sławoja Dubiela, Wojciecha Beszterdy, Bogdana Konopki, Tomasza Michałowskiego, Marcina Sudzińskiego, Sławomira Tobisa
 • 17.03.2010    "Życie w kontekstach" - wystawa fotografii Zygmunta Baumana
 • 29.04.2010    "Obrazy iluzoryczne" - wystawa fotografii Lucjana Demidowskiego
 • 21.05.2010    "To nie wszystko" - wystawa fotografii Tadeusza Rolke
 • 02.06.2010    Biały Kwadrat - wystawa lwowskiej grupy fotografów
 • 22.10.2010    Sztuka Pamięci: Zakłady fotograficzne - wystawa powarsztatowa młodzieży z lubelskich liceów, pracującej w ostatnich tradycyjnych zakładach fotograficznych w Lublinie
 • 29.11.2010   "Z Drohobycza" - wystawa fotografii Kuby Kamińskiego

2011

 • 01.03.2011 "Ambrotypy" - wystawa fotografii i pokaz dawnej techniki fotograficznej ukraińskiego fotografa Romana Krawczenko
 • 18.03.2011 "Opowieści z pogranicza: (nie)obecność" - zbiorowa wystawa fotografii Sławoja Dubiela, Grzegorza Jarmocewicza, Bogdana Konopki, Macieja Kuszeli, Waldemara Śliwczyńskiego,  Sławomira Tobisa
 • 15.04.2011 Lucjan Demidowski 40
 • 06.11.2011 Wschód Fotografii
 • 22. 08 2011 Stoffe aus Lublin / Bławatne z Lublina. Running / Lubartowska. Ulrike Grossarth - Stefan Kiełsznia