Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Gablotka Magdaleny Franczak – Zadomowienie

Gablotka: Zadomowienie
Gablotka: Zadomowienie (Autor: Lis, Rafał)

Dom Słów przy współpracy z Magdaleną Franczak przygotował instalację artystyczną w gablotce ulicznej na kamienicy przy ulicy Królewska 17.

Zadomowienie to projekt Magdaleny Franczak, realizowany był w przestrzeni publicznej, w ramach Stypendium Prezydenta Lublina. Kieruje on uwagę odbiorcy na małe, szklane gabloty rozsiane w obszarze miasta. Często już opuszczone, zdewastowane, z czasem likwidowane, odchodzą w niepamięć.
Tymczasem stanowią one część naszej kultury – dialogu wizualnego pomiędzy sprzedawcą a kupującym. Urządzanie witryny stanowi codzienny rytuał sklepu, zaproszenie i zapowiedź jego wnętrza. Ta właśnie rytualność i powtarzalność stała się punktem wyjścia dla działań artystki.

Powiązane wydarzenia

Zdjęcia

Kategorie

Słowa kluczowe