Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Franciszek Piątkowski (1946–2016) In Memoriam

Termin: 4 października 2016 (wtorek), godz. 17:00
Miejsce: Sala Czarna, Brama Grodzka, ul. Grodzka 21
 
W marcu tego roku pożegnaliśmy Franciszka Piątkowskiego, dziennikarza, reportażystę, krytyka teatralnego, wykładowcę, twórcę Wakacyjnej Akademii Reportażu im. Ryszarda Kapuścińskiego.  21 września 2016 skończyłby 70 lat.  

Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie zaprasza na spotkanie Franciszek Piątkowski (1946–2016) In Memoriam - wieczór wspomnień o redaktorze Franciszku Piątkowskim połączony z pokazem strony internetowej prezentującej jego życie i twórczość.

 

W istocie reportaż jest opowiadaniem prawdziwym, koniec kropka. Nie wolno konfabulować, nie wolno zmyślać.

Franciszek Piątkowski

 

Franciszek Piątkowski (1946-2016) - dziennikarz, reportażysta, wykładowca, krytyk teatralny. Twórca Wakacyjnej Akademii Reportażu imienia Ryszarda Kapuścińskiego. Przez kilkadziesiąt lat pracy w prasie regionalnej uprawiał przede wszystkim publicytykę kulturalną, reportaż i krytykę teatralną. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji o teatrach alternatywnych - OPT "Gardzienice", Scena Plastyczna KUL, Teatr "Provisorium" i innych przekrojowych analiz sezonów teatralnych (w kwartalniku "Akcent").Pionierska na gruncie polskim publikacja o ukraińskim WERTEPIE, oryginalnym i mało rozpoznany rozdziale w dziejach teatru europejskiego ("Wertep. Glosy do eseju" i "Tropienie wertepu" - druk w "Teatrze lalek").

Fotografia pochodzi

z archiwum Franciszka Piątkowskiego

 

Zobacz też:

Relacje mówione Franciszka Piątkowskiego w bazie Historii Mówionych Teatru NN

 

MEDIA O WYDARZENIU

 

 Franciszek Piątkowski (1946–2016) In Memoriam. Wieczór wspomnień o redaktorze

http://www.dziennikwschodni.pl/lublin/franciszek-piatkowski-1946-2016-in-memoriam-wieczor-wspomnien-o-redaktorze,n,1000187388.html

 

Franciszek Piątkowski (1946–2016) In Memoriam

http://cojestgrane24.wyborcza.pl/cjg24/Lublin/1,45,302781,Franciszek-Piatkowski--1946-2016--In-Memoriam.html