Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

FILOZOFUJ! – warsztaty filozoficzne dla dzieci - zapisy

3 marca odbyły się kolejne warsztaty z cyklu Filozofuj pt. Kamień filozoficzny, czyli czego w życiu szukamy?

Zapraszamy na kolejne warsztaty z cyklu Filozofuj!

Temat najbliższych zajęć to: Kamień filozoficzny, czyli czego w życiu szukamy?

Grupa wiekowa: 8+
Czas: 1,5h zegarowej
Termin: czwartek, 3 marca, godz. 17:00 - 18:30
Miejsce: Dom Słów, ul. Żmigród 1/Królewska 17 (wejście od podwórka)
Cena: 5 zł
Zapisy: [email protected]

Proponujemy warsztaty, podczas których należy pytać "dlaczego?" i należy filozofować, zastanawiać się, drążyć, dyskutować, wpadać na kolejne pomysły... Pytania filozoficzne mogą nie mieć jednoznacznych rozstrzygnięć, jedynie słusznych odpowiedzi. Warsztaty mają na celu rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia, argumentacji, dyskusji i prezentacji własnego stanowiska. Dają szanse na poznanie nowej, nieznanej dyscypliny wiedzy, jaką jest filozofia, w dodatku bardzo demokratycznej - takiej, w której nie ma lepszych i gorszych uczniów, w której każdy może zaproponować swoje rozwiązanie i własną interpretację omawianych problemów.

Więcej informacji: http://teatrnn.pl/domslow/warsztaty-2/

 

MEDIA O WYDARZENIU
 

Filozofuj! – warsztaty dla dzieci w Domu Słów w Lublinie

http://wiadomosci.onet.pl/lublin/filozofuj-warsztaty-dla-dzieci-w-domu-slow-w-lublinie/0my2v1