Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Festiwal sztuki "W Kręgu Bramy"

 
1) Misterium Druku i Papieru. 2) "W Kręgu Słowa i Poezji" - - "Moja najważniejsza książka" - spotkania w wybranych lubelskich liceach i gimnazjach z osobami związanymi z lubelskim światem nauki, kultury i mediów. - Spotkania z poetami: ks. Janem Twardowskim, Ludmiłą Marjańską oraz Julią Hartwig. - Prezentacje radiowego dzieła Eugeniusza Rudnika "Ars acustica". 3) "Noc Świętojańska" - budowa pieca chlebowego i wypiek chleba, Misterium Szerokiej, wywoływanie duchów sobótkowej nocy, koncerty zespołów: Klezmerzy z Bramy, Den Flygande Bokrullen, Kárpátia, Orkiestra św. Mikołaja, Troitsa, oraz Kroke. 4) "Misterium druku i papieru"
Fotografie z festiwalu autor: Marta Kubiszyn, Andrzej Borowiec, Przemysław Szyszka 48 fot., Archiwum Foto TNN, 2001_9 169 fot., Archiwum Foto TNN, album nr 7