Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Festiwal Miasto Poezji (31.5.2017-2.6.2017)

W dniach 31.05-02.06 odbyła się 10. edycja Festiwalu Miasto Poezji!

 

„Poezja Miasta” to hasło i kierunek działań 10. edycji Festiwalu „Miasto Poezji” w Lublinie. Przez te 10 lat festiwal, dzięki swojej wyjątkowej atmosferze i tradycji stał się przestrzenią do rozmów o poezji, spotkań z poetami, a także do prowadzenia różnorodnych działań społeczno­artystycznych popularyzujących poezję.

Przy okazji 10. edycji powracaliśmy do początków festiwalu i skupialiśmy się na tym, że - jak mawiał prof. Władysław Panas - „Lublin jest Księgą”. Nie mogliśmy postąpić inaczej! Jubileusz “Miasta Poezji” zbiegł się przecież z Wielkim Jubileuszem 700-lecia Miasta Lublina.

Profesor Paweł Próchniak tak definiował hasło edycji 2017:

„Co miasta zawdzięczają poezji i co poezja zawdzięcza miastom? (...) Czy Lublin jest miastem poezji? Czy miasto może stać się miejscem poezji, miejscem metafory? A jeśli tak, to czy można zamieszkać w metaforze? Można. Można i trzeba. Bo tylko wtedy nasze życie tu i teraz zyskuje oddech – otwiera się na to, co było przed nami, i na to, co dopiero zmierza w naszą stronę z przyszłości”.

Agorą „Miasta Poezji” była Brama Grodzka. To tu biło serce „Miasta Poezji”. To tu, w Sali Czarnej, spotykaliśmy się z poetami. Odwiedzili nas m. in.: Wojciech Bonowicz, Zbigniew Dmitroca, Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki, Mariusz Grzebalski, Paweł Huelle, Julia Hartwig, Ewa Lipska, Ryszard Krynicki, Piotr Matywiecki, Piotr Mitzner, Andrzej Niewiadomski, Eda Ostrowska, Jacek Podsiadło, Tomasz Różycki, Marcin Sendecki, Andrzej Sosnowski, Marcin Świetlicki, Adam Wiedemann, ks. Alfred Wierzbicki, Bohdan Zadura i wielu, wielu innych.

Wśród gości obecnej edycji festiwalu znaleźli się między innymi: Ryszard Krynicki, Jacek Podsiadło, Joanna Mueller-Liczner, Marcin Sendecki, Konrad Góra, Waldemar Michalski, Andrzej Titkow, Piotr Matywiecki, Piotr Mitzner, Joanna Żabnicka, Janusz Drzewucki, Karol Maliszewski i wiele poetek i poetów tu niewymienionych.

Miejscami spotkań i działań poetyckich na czas festiwalu od lat stają się uniwersytety, biblioteki, domy kultury, jak też ulice, place, przystanki autobusowe, domy opieki społecznej, szkoły, świątynie, kawiarnie, wnętrza trolejbusów. Istotnymi przestrzeniami festiwalu są Dom Słów i Żmigród. To tam odbywają się spotkania z młodym pokoleniem poetów, tam też swoje miejsce ma „Małe Miasto Poezji”.

Szczególnie ważne są dla nas „Mieszkania Poezji”, czyli spotkania w mieszkaniach prywatnych. Tak więc współtwórcami i animatorami „Miasta Poezji” są również ci, którzy w swoich mieszkaniach tworzą wyda­rzenia inspirowane poezją.

Co roku wydajemy kolejne tomy poetyckie w dwóch seriach: “Poeci Lublina” to wybór współczesnych poetów naszego miasta. „Biblioteka Zapomnianych Poetów” przywraca pamięć o tych, których wiersze niesłusznie zniknęły z literackiego krwiobiegu.
Duchowym patronem lubelskich spotkań poetyckich jest Józef Czechowicz, a siedmiokrotnie przyznana nagroda „Miasta Poezji” nazwana została „Kamień” – tak jak tytuł pierwszego tomu wierszy poety z roku 1927.

Tradycją Festiwalu stało się "tatuowanie" chodników i ścian Lublina dziesiątkami wierszy. Po każdym festiwalu pozostaje mural z wierszem - jasny ślad poezji na tkance miasta.

Festiwal zamknął slam – szczególny rodzaj poetyckiego konkursu, w którym zwyciężyć mogą tylko ci, którzy potrafią stworzyć silną więź ze słuchaczami. Tę więź poezji i miasta od 10 lat tworzy „Miasto Poezji”.

 

PROGRAM FESTIWALU:

 

ŚRODA / 31 MAJA

17.00 / WIERSZE NA PODORĘDZIU

Jacek Podsiadło / Rymy z zegarów, przekłady, poezje dla dzieci.
Spotkanie z Jackiem Podsiadłą.
Prowadzenie: Paweł Próchniak / Brama Grodzka, ul. Grodzka 21

 

18:30 / PIEŚŃ POD PIEŚNIAMI

Rozmowa wokół tomu wierszy Andrzeja Titkowa.
Prowadzenie: Jarosław Cymerman / Muzeum im. J. Czechowicza, ul. Złota 3

  

19:30 / ALBUM RODZINNY

Projekcja filmu o rodzinie Franciszki Arnsztajnowej i spotkanie z reż. Andrzejem Titkowem / Muzeum im. J. Czechowicza, ul. Złota 3

 

20:30 – POECI WROŃSKIEGO

Z Marcinem Wrońskim porozmawiamy o poetach, których można spotkać w jego retrokryminałach. Jacy więc są poeci autora “Czasu Herkulesów”?
Prowadzenie: Grzegorz Jędrek / Podwórko Domu Słów, ul. Królewska 17

 

CZWARTEK / 1 CZERWCA

11:00 - 15:00 / BLISKO WIERSZA

Kolejna edycja warsztatów z zakresu interpretacji wierszy – tym razem zogniskowana na „poezji miasta”.To działanie kierujemy głównie do osób prowadzących zajęcia na tekstach poetyckich (nauczycieli, bibliotekarzy, studentów, początkujących poetów i krytyków).
Prowadzenie: Karol Maliszewski i Paweł Próchniak / Brama Grodzka, ul. Grodzka 21

 

17.00 / WIERSZE NA PODORĘDZIU

Ryszard Krynicki / Osobista antologia poezji polskiej XX wieku.
Spotkanie z Ryszardem Krynickim.
Prowadzenie: Paweł Próchniak / Brama Grodzka, ul. Grodzka 21

 

18:30 / BIBLIOTEKA ZAPOMNIANYCH POETÓW

Spotkanie promocyjne wokół dwóch tomów wierszy: tomu Bogdana Ostromęckiego, pod redakcją Janusza Drzewuckiego oraz tomu Juliana Wołoszynowskiego, pod redakcją Piotra Matywieckiego.
Prowadzenie: Piotr Mitzner / Brama Grodzka, ul. Grodzka 21

  

20:00 / CZYTANIE MIASTA

Młodzi poeci, po debiucie książkowym, czytają swoje wiersze i rozmawiają o miastach, w których piszą / które piszą: Joanna Żabnicka, Dawid Mateusz, Radosław Jurczak, Karol Ketzer.
Prowadzenie: Kamil Brewiński / Dom Słów, ul. Królewska 17/ Żmigród 1

 

PIĄTEK / 2 CZERWCA

11:00 - 15:00 / BLISKO WIERSZA

Kolejna edycja warsztatów z zakresu interpretacji wierszy – tym razem zogniskowana na „poezji miasta”.To działanie kierujemy głównie do osób prowadzących zajęcia na tekstach poetyckich (nauczycieli, bibliotekarzy, studentów, początkujących poetów i krytyków).
Zajęcia warsztatowe prowadzą: Karol Maliszewski i Paweł Próchniak / Brama Grodzka, ul. Grodzka 21

 

17.00 / “LUBLIN - MIASTO POETÓW” - ANTOLOGIA “AKCENTU”

Antologia “Lublin -  Miasto Poetów” prezentuje twórczość 61 współczesnych poetek i poetów wybranych przez redaktora naczelnego “Akcentu” - Bogusława Wróblewskiego. Na spotkaniu będziemy pytać o obecny stan lubelskiej poezji.
Prowadzenie: Bogusław Wróblewski / Brama Grodzka, ul. Grodzka 21

 

18.00 / POECI LUBLINA

Promocja tomu wierszy Waldemara Michalskiego “Znak bez kropki” wydanej w ramach serii “Poeci Lublina”.
Prowadzenie: Bogusław Wróblewski / Brama Grodzka, ul. Grodzka 21


18:00 / CZYTANIE MIASTA

Jak poeci czytają miasta? Czy miasto jest punktem odniesienia dla twórców? Jak wybór miasta wpływa na wybór literackiej ścieżki? W spotkaniu wezmą udział i swoje wiersze przeczytają: Marcin Sendecki, Edward Pasewicz, Andrij Lubka.
Słowo wstępne: Piotr Mitzner / Dom Słów, ul. Królewska 17/ Żmigród 1

 

19:00 / CZYTANIE LUBLINA

Znani lubelscy poeci czytają wiersze i rozmawiają o Lublinie: Andrzej Niewiadomski, Wojciech Dunin – Kozicki, Rafał Rutkowski, Wierzbicki Alfred, Magdalena Jankowska.
Prowadzenie: Grzegorz Jędrek / Dom Słów, ul. Królewska 17/ Żmigród 1

 

 
 WIĘCEJ O FESTIWALU >>> miastopoezji.pl