Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Festiwal Miasto Poezji (28.5.2012-1.6.2012)

W dniach 28 maja - 1 czerwca 2012 r. odbyła się V edycja Lubelskich Spotkań Literackich "Miasto Poezji".

 

Podczas Festiwalu postanowiliśmy nie przyznawać corocznej Nagrody "Kamień", a jedynie zaprosić dotychczasowych laureatów Nagrody: Ryszarda Krynickiego, Julię Hartwig, Tomasza Różyckiego i Piotra Matywieckiego w ramach spotkania, które nazwane zostało "Misterium Wiersza".

 

Gośćmi Festiwalu Miasto Poezji 2012 byli m. in:

Joanna Bąk, Katarzyna Bogucka, Anna Broda, Bogusław Byrski, Iwona Chmielewska, Jacek Dehnel, Zbigniew Dmitroca, Joanna Dziwak, Katarzyna Giełżyńska, Beata Golacik, Konrad Góra, Julia Hartwig, Radosław Kobierski, Bartosz Konstrat, Ryszard KrynickiPiotr MatywieckiWaldemar Michalski, Agnieszka Mirahina, Piotr Mitzner, Leszek Onak,  Marcin Orliński, Eda Ostrowska, Joanna Roszak, Tomasz Różycki, Dorota Ryst, Karol Samsel,   Marcin Sendecki, Andrzej Sosnowski, Małgorzata Strzałkowska, Adam Wiedemann.

Więcej o gościach Festiwalu>>>

Szczegółowy program Festiwalu>>>

Program Edukacyjny Miasta Poezji 2012>>>
 

 

 

Wybrane wydarzenia Festiwalu:
 

27.05.2012 - Niedziela

 

17:00 - Wernisaż wystawy Katarzyny Boguckiej - Izba Drukarstwa TNN, ul. Żmigród 1

 

Więcej zdjęć z "Małego Miasta Poezji"

 

 

28.05.2012 - Poniedziałek

 

10:00-15.00 "Magiczne Drzewo" - Bajki Świata, Plac po Farze

 

 

12:00 -"Bajkowe Ludki" - Spotkanie z Małgorzatą Strzałkowską, Izba Drukarstwa TNN, ul. Żmigród 1

14:00 - 15:00- "Majówka Filarecka" - Prezentacje poetyckie na Placu Litewskim, Plac Litewski

Więcej zdjęć z bloku "Edukacja"

16:00 - "Terytoria Poezji" - "Verba iacta est" - klocki poetyckie, zaprasza Fundacja Teatrikon, Plac Litewski

17:00 - "Dagero, ambro, ferro - różne typy z kolekcji Jacka Dehnela" - Wernisaż wystawy fotografii z kolekcji Jacka Dehnela, kurator Marcin Sudziński, Galeria NN, ul. Grodzka 34. 

Spotkanie autorskie z Jackiem Dehnelem. Prowadzenie: Barbara Wybacz, Klub Festiwalowy "Hades Szeroka", ul. Grodzka 21

20:00 - Mieszkanie Poezji w "Kamienicy Pracy Twórczej Szewska 3" - "Za mną przede mną światło", spotkanie z Kaliną Kowalską (Beatą Golacik), ul. Szewska 3/10a
31.05.2012 - Czwartek  
 
16:00 - 17:00 - Prezentacja tomików Jana Śpiewaka i Czesława Janczarskiego z serii: "Biblioteka zapomnianych poetów" z udziałem Hałyny Dubyk, Piotra Matywieckiego i Piotra Mitznera - Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN", ul. Grodzka 21


17:00 - Prezentacja reprintu "Pieśń ujdzie cało. Antologia wierszy o Żydach pod okupacją niemiecką" - Dyskusja panelowa z udziałem Piotra Matywieckiego, Adama Michnika, Piotra Mitznera i Agnieszki Żółkiewskiej. Prowadzenie: o. Tomasz Dostatni - Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN", ul. Grodzka 2131.05.2012 - Czwartek

 

 

 

 

 

17:00 - "Misterium Wiersza" - spotkanie z Ryszardem Krynickim, Julią Hartwig, Tomaszem Różyckim, Piotrem Matywieckim, prowadzenie Paweł Próchniak - Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN", ul. Grodzka 21

 

MISTERIUM WIERSZA
(idea)


Miasto Poezji wzięło się z poczucia, że spotkanie z poezją nie tylko na nowo stwarza świat (i miasto), ale jest też świętem. Piąta edycja Miasta Poezji jest małym jubileuszem – świętem święta. W naszym odczuciu jest to dobry moment, żeby raz jeszcze zaprosić do wspólnego świętowania dotychczasowych laureatów "Kamienia".

Nagroda "Kamień" w tym roku nie zostanie przyznana, w to miejsce chcielibyśmy przeprowadzić "Misterium wiersza" – spotkanie z udziałem wszystkich laureatów „Kamienia” z ubiegłych lat: Julii Hartwig, Ryszarda Krynickiego, Piotra Matywieckiego i Tomasza Różyckiego.

Główną i najważniejszą częścią "Misterium" będą wiersze czytane przez poetów w trzech odsłonach. Każdą z odsłon poprzedzą krótkie uwagi oświetlające kolejno trzy aspekty tajemnicy wiersza i zarazem trzy obszary spotkania poezji z tajemnicą.

Pierwsza odsłona dotyczyć będzie tajemnicy ciągłości poezji – poezji jako echa biegnącego przez czas, jako pamięci; oraz tajemnicy wiersza, jako słowa właściwie użytego, jako uważności, skupienia, udzielenia głosu czemuś, co poza wierszem jest nieme.

Kolejna odsłona mówić będzie o spotkaniu poezji ze złem, z cierpieniem, nieprawością, grozą, a także o wejrzeniu poezji w rozpacz i ciemność, o zstąpieniu wierszem do otchłani.

W trzeciej odsłonie wskazane zostaną momenty, kiedy wiersz jest dotknięciem sensu, ocala, wydobywa z nieistnienia, kiedy staje się obecnością, kiedy jest uobecnieniem – pamięci, istnienia, nadziei.

 

Paweł Próchniak

więcej o Misterium Wiersza >>>

 

 

Media o wydarzeniuBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Miasto Poezji 2012: Poezja w komórce, na drzewie i w przedszkolu

Festiwal Miasto Poezji

Zdjęcia

Wideo

Audio

Inne materiały

Kategorie

Słowa kluczowe