Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Festiwal Miasto Poezji (25.5.2009-29.5.2009)

Siłą tegorocznego Festiwalu jest otwarcie się na zupełnie nowe przestrzenie. Chodzi tu zarówno o tzw. przestrzeń publiczną, przez którą w ciągu każdego dnia przepływają tysiące ludzi (świątynie, ulice, place, przystanki autobusowe, środki lokomocji, biblioteki, kawiarnie, dworzec PKP, szkoły, szpitale, domy opieki społecznej, centra handlowe, hipermarkety, wnętrze trolejbusu), ale też o przestrzeń prywatną (mieszkania).

 

 

Trolejbus Poezji
Sama forma Festiwalu, sposób ułożenia programu i jego znak rozpoznawczy odwołuje się do organicznie wrośniętego w przestrzeń miasta widoku jadącego jego ulicami trolejbusu. Większość osób kojarzy sobie nasze miasto właśnie z trolejbusem. Kilkudniowy program Festiwalu jest ułożony tak jakby to był rozkład jazdy na jednej z tras linii trolejbusowej. Na trasie tej linii – programu - będzie oczywiście pierwszy i ostatni przystanek (początek i koniec Festiwalu) a między nimi dziesiątki innych „przystanków poezji”, którymi będą konkretne wydarzenia Festiwalowe. Jeden z trolejbusów – specjalnie oznakowany, będzie towarzyszył Festiwalowi jako specjalny i bardzo charakterystyczny obiekt. Tak więc zobaczymy go w czasie trwania Festiwalu na kilku przystankach MPK zamienionych na trzy – cztery godziny w „Przystanki Poezji”. Przestrzeń trolejbusu będzie wtedy również częścią tego „Przystanku”.


Mieszkania Miasta Poezji
Otwarcie się na przestrzeń prywatną i wkomponowanie jej w Festiwal pozwala na jego współtworzenie przez każdego zainteresowanego tym mieszkańca miasta. Tak więc duża część zdarzeń Festiwalowych odbędzie się w prywatnych mieszkaniach. Włączenie przestrzeni prywatnej w ramy Festiwalu powoduje, że powstaje jakościowo zupełnie nowy model zdarzenia kulturalnego. W tym modelu Festiwalu jego współtwórcami i animatorami stają się również ci, którzy udostępniają swoje mieszkanie. W czasie tych spotkań ich uczestnicy będą mogli czytać swoje ulubione wiersze, opowiadać o swojej fascynacji poezją czy też konkretnym poetą. W niektórych z tych spotkań wezmą udział zaproszeni poeci.

Obejrzyj galerię zdjęć z Mieszkań Poezji


Społeczny wymiar „Miasta Poezji”
Bardzo istotnym rysem „Miasta Poezji” będzie cały szereg działań społecznych dziejących się w szczególnych miejscach, takich jak szpitale i domy opieki społecznej. Odbędą się również spotkania w szkołach poświęcone temu dlaczego poezja wciąż jest ważna w naszym życiu. Jak w roku ubiegłym będą to prywatne świadectwa osób zaproszonych do wzięcia udziału w takich spotkaniach.


Miasto Poezji – komunikacja
W przypadku każdego miasta bardzo ważnym elementem spajającym je w całość jest szeroko rozumiana komunikacja. Chodzi tu zarówno o ulice, chodniki, samochody jak też o pocztę, radio, telewizję, gazety, internet. Jednym słowem miasto żyje w gąszczu różnego rodzaju sieci. Podobnie jest z „Miastem Poezji” – dlatego wiele działań i obiektów związanych z Miastem Poezji odnosi się do szeroko rozumianej komunikacji.


Poczta „Miasta poezji”
W ramach Festiwalu działać będzie Poczta „Miasta Poezji”. Przez cały czas trwania Festiwalu grupa „Posłańców Miasta Poezji” będzie rozdawać mieszkańcom miasta zaproszenia do brania udziału w Festiwalu oraz tysiące wierszy w formie listów lub kart pocztowych. Będą działały „urzędy” pocztowe „Miasta Poezji” w których będzie można podstemplować otrzymany list lub kartkę pocztową specjalnym, okolicznościowym stemplem. Będzie też można przez ten „Urząd pocztowy” wysłać swoje wiersze do „Miasta Poezji”.


Ślady „Miasta Poezji”
Artyści będą tworzyć instalacje - obiekty poświęcone konkretnym wierszom i poetom. Będą one ożywiały przez okres trwania Festiwalu przestrzeń miasta – jego place, podwórka, ulice, galerie. Będą śladami tego, że „Miasto Poezji” żyje. Ważną rolę będą pełnić tu papierowe ślady poezji (m. in. vlepki). Na chodnikach i placach Lublina będą naklejane różnej wielkości kartki komponowane jako „książki artystyczne”. Będą to „książki” ulegające po jakimś czasie zniszczeniu (pogoda, zadeptywanie, sprzątanie).


„Podróże między wierszami” – spotkania z poetami w przestrzeni Lublina
Każde spotkanie z poetą i jego wierszami będzie miało podobną formę. Miejscem tego spotkania będzie specjalnie wybrana i zakomponowana przestrzeń miasta. „Podróż między wierszami” będzie przechodzeniem razem z poetą między wierszami wypisanymi, (wyklejonymi) na chodniku, placu, ulicy czy też na ścianie budynku. Powstanie w ten sposób rodzaj książki artystycznej, do której „wnętrza” wchodzą wraz z autorem wierszy jego uczestnicy. Oczywiście poeta każdy z wierszy będzie komentował. On też dokona wyboru wierszy.


Miniatura poetycka dla Lublina (fraszka, epigramat, haiku)
W ramach Festiwalu proponujemy mieszkańcom Lublina wzięcie udziału w projekcie „Miniatury poetyckie dla Lublina”. Wystarczy napisać miniaturę poetycką odnoszące się do naszego miasta. Chcemy, aby używając tej krótkiej formy poetyckiej, mieszkańcy Lublina zawarli w niej swoją refleksję nad przestrzenią miasta czy też utrwalili w niej osobliwe chwile. Lubelskie miniatury poetyckie będą prezentowane w przestrzeni miasta np. w witrynach sklepowych, ale też w miejscach, z którymi są związane. W internecie powstanie przewodnik po miejscach odnoszących się do konkretnych miniatur.


Obiekty Miasta Poezji
Cechą charakterystyczną Festiwalu jest to, że przez wejście w przestrzeń miasta, musi opowiadać poezję jego językiem. Językiem tym w dużej mierze, obok wierszy, stają się rozmaite przedmioty, obiekty miasta. To właśnie za ich pośrednictwem mieszkańcy nawiązują kontakt zarówno z poezją jak i miastem. W tym roku takimi obiektami są:


Stół Poezji
Składany z kilku elementów, obsługiwany przez kilku poetów jednocześnie, pojawia się w różnych miejscach Lublina. Stół. Z pewnością niezwyczajny stół! Przy Stole Poezji będziemy zaś mogli obcować z:

Walizki -Specjalnie przygotowane walizki, z których dystrybuowane będą tomiki poezji, pocztówki „Poczty Poezji”, materiały promocyjne.
Przenośna drukarnia. Maszyna drukarska - „Bostonka” - z 1903r. z szablonami liter i wierszy, na której to każdego dnia będą drukowane unikatowe w formie wiersze (każdego dnia inny wiersz!)

Krzesła. W różnych miejscach miasta będzie można natknąć się na specjalnie przygotowane Krzesło, na którym są prezentowane wybrane wiersze. Krzesła również zmieniają swoje lokalizacje, tak jak inne obiekty Miasta Poezji.

 
 

Radio „Miasta Poezji”. Poezję możemy nie tylko czytać. Podczas trwania Festiwalu poezja zabrzmi w przestrzeni miasta dzięki Radiu Poezji.

Szafa „Miasta Poezji”. Codziennie w specjalnie do tego zaprojektowanym obiekcie prezentowany jest „Teatr Poezji”; spektakl audio-wizualny.


Gośćmi Festiwalu Miasto Poezji 2009 byli m. in:
Kamil Brewiński, Michał Chudzicki, Witold Dąbrowski, Zbigniew Dmitroca, Andrzej Jesz Jahołowski, Grzegorz Jędrek, Jaś Kapela, Dawid Koteja, Błażej Kozicki, Piotr Kupczak, Paweł Laufer, Piotr Macierzyński, Marcin Makkowski, Adam Marczuk, Rafał Mieczysłavsky, Piotr Mitzner, Sławomir Oleksiejuk, Porno Baron, Paweł Próchniak, Kuba Przybyłowski, Rafał Rutkowski, Piotr Rządkowski, Andrzej Samborski, Maciej Samolej, Eugeniusz Tkaczyszy-Dycki, Kuba Węgrzyn, ks. Alfred Wierzbicki i inni.
 

 


Program szczegółowy Festiwalu >>>


Wybrane relacje festiwalowe:

Wręczenie nagrody „Kamień”, oficjalne otwarcie Festiwalu „Lublin. Miasto Poezji”.

Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, ul. Grodzka 21.

Nagroda przyznawana jest za wybitny dorobek poetycki. W swej nazwie nawiązuje do tytułu debiutanckiego tomu Józefa Czechowicza, który ukazał się drukiem w 1927 r. w Lublinie.

W tym roku nagrodą „Kamień” została uhonorowana Julia Hartwig za całokształt twórczości poetyckiej. Poetka spędziła w naszym mieście lata swojej młodości. - Lublin w moim życiu to punkt centralny, z niego promieniują moje drogi w różne miejsca świata. Dzięki Ośrodkowi „Brama Grodzka” mogłam odwiedzić miejsca, w których mieszkała moja rodzina, przyjaciele szkolnych czasów. Ile razy myślę o Lublinie widzę Zamek, Bramę Grodzką, Kościół Dominikanów – mówiła podczas rozmowy telefonicznej laureatka. Julia Hartwig z powodu choroby nie mogła przyjechać osobiście do Lublina. Julia Hartwig nie mogła przyjechać na wręczenie nagrody dlatego połączyliśmy się z nią telefonicznie. Uroczystość nadania Julii Hartwig tytułu Honorowego Obywatela Miasta Lublina odbyła się 26 października 2009 roku w Lublinie.
 

Obejrzyj galerię zdjęć z nadania Julii Hartwig tytułu Honorowego Obywatela Miasta Lublina 
Wręczenie Nagrody Kamień w Teatrze im. J. Osterwy

 
 

Poezjoterapia
Bardzo istotnym rysem „Miasta Poezji” będzie cały szereg działań społecznych dziejących się w miejscach, których mieszkańcy nie mają na co dzień możliwości czynnego uczestnictwa w życiu kulturalnym. Są to przede wszystkim szpitale i Domy Opieki Społecznej.


Obejrzyj galerię zdjęć z Poezjoterapii

 

 

 Tatuowanie Miasta
Tradycją Festiwalu „Lublin. Miasto Poezji” stało się wkomponowywanie utworów poetyckich w przestrzeń miasta. Jedną z form takiego działania jest malowanie murali i wierszy na chodnikach. Artyści stworzą również instalacje - obiekty poświęcone konkretnym wierszom i poetom. Przez okres trwania Festiwalu przestrzeń miasta – jego place, podwórka, ulice, galerie staną się dowodem na to, że „Miasto Poezji” żyje.

 

 Świadectwa
Tak jak w poprzedniej edycji Festiwalu, tak i w tym roku Poezja zagości w lubelskich szkołach. Każdego dnia w wybranych placówkach uczniowie będą mieli okazję wysłuchać Świadectw. Świadectwa to liryczne wyznania zaproszonych gości o tym, dlaczego Poezja jest ważna w naszym życiu.


Happening na Placu Litewskim
Uczniowie z II LO im. J.H. Zamoyskiego przygotowali w centrum miasta hapenning poświęcony poezji.

Pomysł zorganizowania Majówki Filareckiej powstał w naszych głowach przy okazji organizowanego w Lublinie Miasta Poezji, a był niewątpliwie wyrazem wspólnej potrzeby przeżywania i romantyzowania. 25 maja wymaszerowaliśmy ze Szkoły- 2 Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Jana Zamoyskiego - barwnym, rozśpiewanym korowodem, prosto na Plac Litewski! Tam rozłożyliśmy koce, wyjęliśmy wiklinowe kosze i rozpoczęliśmy ucztowanie! Przechodniów i widzów częstowaliśmy mlekiem (bo to przecież mleko pili Filareci na swoich sławnych majówkach, prawda?), a sami oddaliśmy się romantycznej idei wzniosłych uczuć, poezji i koronkowych sukienek. W międzyczasie nasi uczniowie prezentowali znane i wciąż chętnie czytane utwory wieszcza narodowego, Adama Mickiewicza, jak np. Romantyczność. Nie zabrakło Ody do Młodości wykrzyczanej przez tubę z drabiny, obłąkanej Karusi, “zbrodni niesłychanej” , pogrążających fal morskich oraz piosenki Kultu pt. Baranek - odśpiewanej, odegranej i odtańczonej!

Joanna Kamińska

Mieszkanie poezji, KOZA Rafał Koziński, ul. Złota 5/21, O Złotej dla Złotej

Współtwórcami i animatorami Festiwalu są Ci mieszkańcy, którzy udostępniają swoje mieszkania i kreują w nich „poetyckie wydarzenia”. W czasie spotkań uczestnicy będą czytać ulubione wiersze, opowiadać o swojej fascynacji poezją czy też konkretnym poetą. W niektórych spotkaniach wezmą udział zaproszeni goście.
 

 

 

Galeria STOP! Ośrodek „Rozdroża”, Krakowskie Przedmieście 39,

otwarcie wystawy "Poemat o mieście Lublinie"

Adama Brzezowskiego (Lublin) i Michała Chudzickiego (Kraków)

Trudno wyobrazić sobie lubelskie miasto poezji bez wersów Czechowicza. Jednak w tym roku linijki tekstu popchnięto o krok dalej, tworząc dwa obrazy. Adam Brzezowski (Lublin) i Michał Chudzicki (Kraków) zmierzyli się z „Poematem o mieście Lublinie” Józefa Czechowicza.


„Na wieży furgotał blaszany kogucik”, te słowa przez dokładnie 72 dni towarzyszyły im przy sztalugach. Powstałe obrazy okazały się zupełnie od siebie odmienne. Jednak realistyczna wizja Adama i bliższa abstrakcyjnej interpretacja Michała idealnie współgrają ze sobą.

Prace można zobaczyć w galerii STOP! na ulicy Krakowskie przedmieście 39. Wernisaż został otwarty 26 mają 2009 roku o 18. To wtedy pierwsi przechodnie mogli zajrzeć do środku i przyjrzeć się pracom. Ekspozycja będzie otwarta jedynie przez 72 godziny, dlatego czym prędzej powinniśmy biec na autobus w stronę centrum miasta. Wszystko w ramach festiwalu Lublin. Miasto Poezji.

Krzysztof Ożóg

POETRY JAM SESSION

prowadzenie: Kuba Węgrzyn, Kabaret Cafe, Brama Grodzka 27 maja, GODZ.21.00.
Zapraszam na kolejny JAM POETYCKI, czyli przegląd lubelskiej sceny młodych Poetów. Tym razem zaprezentowana będzie twórczość osób takich jak:

Teksty:

Kami Brewiński, Marcin Czyż, Rafał Rutkowski, Krwawy Grześ, Agnieszka Niezgoda, Pepa Blum, Błażej Kozicki, Wojciech BE.

Wykonanie:
Marcin Szulej, Elżbieta Kluska, Alicja Szałkowska, Małgorzata Suchta, Karol Grabiec, Grzegorz Jędrek, Małgorzata Baran, Małgorzata Stróżek, Olga Zieleniewska, Edward Gorzkowicz.

Muzyka:
Błażej Gębura (saksofon), Sławomir Niemiec (skrzypce), Jarosław Jurkiewicz (gitara).

Gościnnie:
ANONIM (psycho rap)
Maciej Samolej (bard)

Festiwal Miasto Poezji

Zdjęcia

Galerie

Wideo

Inne materiały

Kategorie

Słowa kluczowe