Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Festiwal Miasto Poezji (19.5.2014-23.5.2014)

Logotyp V edycji Festiwalu Miasto Poezji
Logotyp V edycji Festiwalu Miasto Poezji (Autor: Rybicka, Małgorzata)

 

 

Kolejna edycja festiwalu literackiego organizowanego od 2008 roku przez Ośrodek "Brama Grodzka-Teatr NN" w Lublinie. „Miasto Poezji” to cykl wydarzeń kulturalnych o zróżnicowanym charakterze – od artystycznych, poprzez popularyzatorskie, po naukowe. Hasłem przedsięwzięcia jest formuła: „Miasto poezji – poezja miasta”.

W roku 2014 odbyła się siódma edycja Festiwalu "Miasto Poezji". Jak co roku odbyło się wiele spotkań z poetami, krytykami, artystami oraz amatoami poezji, literatury i czytelnictwa. Jak co roku wręczyliśmy nagrodę "Kamień". Laureatem został Marcin Świetlicki. Podczas 5 dni festiwalowych odbyło się około 300 różnorodnych wydarzeń, gromadzących ok. 30 tyś. odbiorców bezpośrednich i pośrednich. Działania toczyły się w szkołach ("Świadectwa" - spotkania uczniów z poetami, ludźmi kultury, mediów), w Bramie Grodzkiej, na uczelniach, w mieszkaniach prywatnych ("Mieszkania Poezji"), na ulicach, placach, przystankach, w pojazdach komunikacji miejskiej ("Terytoria Poezji"). Powstał też szczególny cykl działań dla osób wykluczonych - Inny Lublin. Podczas Festiwalu na terenie Domu Słów i przyległym mu podwórku odbywały się działania, które skierowane były także do najbliższego otoczenia, należącego do zdegradowanego śródmieścia miasta. Dla dzieci blok "Małe Miasto Poezji" przygotował mnóstwo działań na styku edukacji i sztuki. Ważnym elementem stało się otwarcie na książkę obrazkową i poruszane często przez nią tematy społecznie zaangażowane. Dzięki Festiwalowi miasto zmienia się w poetycki szlak, a mieszkańcy w aktywnych działaczy kultury.

 

19.05.2014 - PONIEDZIAŁEK
17:00 - "...dopóki dźwięki gubią czas" - rozmawiają: Julia Hartwig i Piotr Matywiecki

Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" Sala Czarna, ul. Grodzka 21

18:30 - Prezentacja książki "Scalane okładki. Szkice o twórczości Piotra Matywieckiego" pod redakcją Anity Jarzyny i Joanny Roszak
Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN", ul. Grodzka 21

20:00 - Spotkanie "Przed debiutem" - Hanna Janczak, Aleksandra Wrona, Piotr Żyburtowicz. Młodych poetów prezentują i o sytuacji debiutantów rozmawiają Tadeusz Dąbrowski, Roman Honet i Agnieszka Wolny-Hamkało. Prowadzenie Paweł Próchniak
Dom Słów, ul. Żmigród 1

 

20.05.2014 - WTOREK
11:00 - 12:30 - Blisko wiersza - warsztaty studyjne z poetami i krytykami: jak zrobione są wiersze? jak je czytać? jak o nich pisać? jak wiersze czyta poeta? jak krytyk?, prowadzący Paweł Próchniak

Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN", Sala Czarna, ul. Grodzka 21

12:30 - 14:00 - Blisko wiersza - warsztaty studyjne z poetami i krytykami: jak zrobione są wiersze? jak je czytać? jak o nich pisać? jak wiersze czyta poeta? jak krytyk?, prowadzący Tadeusz Dąbrowski
Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN", Sala Czarna, ul. Grodzka 21

17:00 - Prezentacja tomu z serii "Poeci Lublina" - Magdalena Jankowska i Zbigniew Dmitroca

Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN", Sala Czarna, ul. Grodzka 21

 

21.05.2014 - ŚRODA
12:30 - 14:00 - Blisko wiersza - warsztaty studyjne z poetami i krytykami: jak zrobione są wiersze? jak je czytać? jak o nich pisać? jak wiersze czyta poeta? jak krytyk?, prowadzący Andrzej Sosnowski

Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN", Sala Czarna, ul. Grodzka 21

14:00 - 15:30 - Blisko wiersza - warsztaty studyjne z poetami i krytykami: jak zrobione są wiersze? jak je czytać? jak o nich pisać? jak wiersze czyta poeta? jak krytyk?, prowadzący Piotr Śliwiński

Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN", Sala Czarna, ul. Grodzka 21

17:00 - "Celan - słowo poety" - rozmawiają Ryszard Krynicki i Cezary Wodziński, prowadzenie Paweł Próchniak

Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN", Sala Czarna, ul. Grodzka 21

 

22.05.2014 - CZWARTEK
14:30 - Panel dyskusyjny "Czy mamy swoich krytyków? O przełomach w polskiej poezji od roku 2002 do dzisiaj". Paneliści: Michał Kasprzak (red. "Wakatu"), Arkadiusz Wierzba, Michał Czaja (red. "Wakatu"), Marek Olszewski. Moderator: Grzegorz Jędrek

Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN", Sala Czarna, ul. Grodzka 21

 

17:00 - Gala Nagrody "Kamień"
Laudacja: Piotr Śliwiński,
"Kamień na kamieniu" - rozmawiają Piotr Śliwiński i Marcin Świetlicki, prowadzenie Marcin Jaworski

Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN", Sala Czarna, ul. Grodzka 21

Czytaj >>> laudację autorstwa Piotra Śliwińskiego z okazji wręczenia Marcinowi Świetlickiemu w 2014 roku nagrody "Kamień"

 

23.05.2014 - PIĄTEK
17:00 - Ogrody słów, ogrody muzyki - rozmawiaja Paweł Huelle i Paweł Próchniak, Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN", ul. Grodzka 21

19:00 - Prezentacja tomów z serii "Biblioteka Zapomnianych Poetów" - Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN", Sala Czarna, ul. Grodzka 21

Przez cały tydzień Festiwalu będzie można słuchać autorskiego programu radiowego przygotowanego przez Jacka Podsiadło i Marcina Świetlickiego - RADIO "ŚWIECIDŁO".

 

Pełny program Festiwalu na stronie www.miastopoezji.pl

Zrealizowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 
 
 

 

 

 

 

 

Media o wydarzeniuBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Miasto Poezji 2014. Pełny program wydarzeń

Miasto Poezji 2014: Wiersze w mieście. Wszędzie

Miasto Poezji: Wiersze w bramie i na ulicy

Miasto Poezji 2014: Portret Papuszy i odrobina nieoczywistości