Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Festiwal Miasto Poezji (1.6.2016-3.6.2016)

IX edycja Festiwalu Miasto Poezji

"Słowa są wolne" to hasło i kierunek działań 9. edycji Festiwalu Miasto Poezji w Lublinie, który dzięki swojej atmosferze i tradycji stanowi wyjątkową przestrzeń do rozmów o poezji, spotkań z poetami, a także do przeprowadzania różnorodnych działań społeczno­-artystycznych popularyzujących poezję. Profesor Paweł Próchniak tak definiuje hasło tegorocznej edycji:
W wierszu Raport z oblężonego Miasta Zbigniew Herbert pisał: „ci których dotknęło nieszczęście są zawsze samotni / obrońcy Dalajlamy Kurdowie afgańscy górale”. I dodawał: „patrzymy w twarz głodu twarz ognia twarz śmierci / najgorszą ze wszystkich – twarz zdrady // i tylko sny nasze nie zostały upokorzone”. Te sny to również sny poezji – wiersze. Tak można rozumieć słowa poety. Można też dopowiedzieć – za Miłoszem – że tylko poezja, która ocala, odnajduje „swój wybawczy cel”. I o tym chcemy w tym roku rozmawiać w Mieście Poezji.
Agorą Miasta Poezji jest Brama Grodzka. To tu bije serce Miasta Poezji. To w tej sali spotykamy się z poetami. Byli tu już: Wojciech Bonowicz, Tadeusz Dąbrowski, Zbigniew Dmitroca, Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki, Paweł Huelle, Julia Hartwig, Magdalena Jankowska, Ewa Lipska, Ryszard Krynicki, Piotr Matywiecki, Piotr Mitzner, Andrzej Niewiadomski, Eda Ostrowska, Jacek Podsiadło, Tomasz Różycki, Marcin Sendecki, Leszek Szaruga, Andrzej Sosnowski, Marcin Świetlicki, Adam Wiedemann, ks. Alfred Wierzbicki, Bohdan Zadura i wielu, wielu innych.

Miejscami spotkań i działań poetyckich na czas festiwalu stały się zarówno Uniwersytety, Biblioteki, Domy Kultury, jak też ulice, place, przystanki autobusowe, Domy Opieki Społecznej, szkoły, świątynie, kawiarnie, wnętrza trolejbusów. Istotną przestrzenią festiwalu jest Dom Słów, gdzie odbywało się m. in. Małe Miasto Poezji. Tradycją festiwalu stało się tatuowanie chodników i ścian Lublina dziesiątkami wierszy.
Szczególnie ważne były dla nas Mieszkania Poezji, czyli spotkania w mieszkaniach prywatnych. Tak więc współtwórcami i animatorami Miasta Poezji stali również ci, którzy w swoich mieszkaniach tworzą wyda­rzenia inspirowane poezją.
Duchowym patronem lubelskich spotkań poetyckich jest Józef Czechowicz, a nagroda przyznawana przez Miasto Poezji nazwana została „Kamień” – tak jak tytuł pierwszego tomu wierszy poety z roku 1927.

Program Miasta Poezji >>> zobacz

Program Miasta Poezji >>> pobierz

 

Patronat Honorowy:

Patronat Medialny:

 

Media o wydarzeniuBezpośredni odnośnik do tego akapitu

„Miasto poezji – poezja miasta” – spotkanie z p. Radosławem Jurczakiem

Miasto Poezji 2016: Przepisuję ten wiersz

Słowa są wolne - Lublin Miastem Poezji

Miasto Poezji 2016: Zaproś poezję do swojego mieszkania!

Lublin - miastem poezji

Miasto Poezji 2016: Zaproś poezję do swojego mieszkania!

Miasto Poezji 2016: Dehnel, Śpiewak, Mitzner

Festiwal „Miasto Poezji” pod hasłem „Słowa są wolne”

Miasto Poezji 2016: Zaproś poetę do domu

Festiwal "Miasto Poezji" pod hasłem "Słowa są wolne"

Festiwal Miasto Poezji

Zdjęcia

Kategorie

Słowa kluczowe