Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Feriada Słowa

Oferta ferii zimowych w Domu Słów.

Szanowni Państwo!

Przedstawiamy Państwu możliwość atrakcyjnych i niecodziennie spędzonych ferii zimowych w Domu Słów. Zaprezentowane warsztaty skupiają się wokół roli słowa w życiu społecznym. Poprzez udział w proponowanych zajęciach młodzież będzie mogła poznać materialne oraz duchowe dziedzictwo słowa. Zapraszamy do zapisów na poszczególne warsztaty zarówno poszczególne zainteresowane osoby, jak i również zorganizowane grupy.
Pozdrawiam serdecznie,

Konrad Kowalski
Specjalista ds. Edukacji
Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”
[email protected]

21.01.2014
Warsztat Siła Wolnego Słowa
Godziny: 11.00, 13.30
Liczba uczestników: do 20 osób

Uruchomienie w roku 1976 w Lublinie małej podziemnej drukarni „Spotkań” jest w najnowszej historii miasta zdarzeniem o wielkim ładunku symbolicznym. Fakt narodzin podziemnego ruchu wydawniczego w Lublinie jest główną ideą wystawy  „Siła wolnego słowa” pokazującej niezależny obieg wydawniczy, podziemne drukarnie,  powielacze, kolportaż zakazanych książek. Jest to więc opowieść o roli wolnego słowa w państwie totalitarnym. Wystawie towarzyszyć będzie program edukacyjny poświęcony znaczeniu słowa wolność.

23.01.2014
Warsztaty komiksowe
Godzina: 10.00
Liczba uczestników: do 10 osób

Pracownia Komiksu wykorzystując atrakcyjny dla młodych ludzi język komiksu tworzy narracje związane z programami realizowanymi w Ośrodku. Celem warsztatów jest poznanie poetyki komiksu w drodze praktycznych ćwiczeń, pomoc w przygotowaniu i wydaniu swojego komiksu, kreatywne wykorzystanie ogólnie dostępnych środków w celu publikacji „zrób to sam” oraz twórcze spojrzenie na zagadnienia komiksu internetowego.

Warsztat młodego recenzenta
Godzina: 13.00
Liczba uczestników: do 15 osób

Warsztat poświęcony jest pisaniu recenzji publicystycznych oraz tego, jak są one prezentowane w dzisiejszych mediach. Spotkanie przewiduje zarówno część wykładową, jak i praktyczną związaną z pisaniem recenzji. W ramach prowadzonych warsztatów młodzież będzie mogła zapoznać się z techniką case studies.

28.01.2014
Warsztat typograficzny
Godzina: 10.00
Liczba uczestników: do 10 osób

Mają na celu popularyzować technikę druku wypukłego, pokazywać jak kiedyś przygotowywane były książki, gazety, wizytówki, afisze, druki akcydensowe. Uczestnicy poznają metody i narzędzia pracy drukarza oraz nieistniejącego już zawodu zecera, a także nauczą się podstawowych pojęć drukarskich. Podczas warsztatu uczestnicy poznają kompletny proces przygotowania druku w drukarni typograficznej: przygotowanie matrycy, druk, rozebranie matrycy.

Warsztat emisji głosu
Godzina: 10.30
Liczba uczestników: do 15 osób

Warsztat ma na celu pokazać możliwości pracowania głosem pod kątem opowiadania historii. Punktem wyjścia będą ćwiczenia emisyjne oraz praca nad tekstami lubelskiego poety Józefa Czechowicza. Młodzież będzie mogła nauczyć się własnej interpretacji tekstów oraz możliwości ich twórczego wykorzystania na scenie.

30.01.2014
Warsztat Creative Writing
Godzina: 10.00

Liczba uczestników: do 15 osób
Warsztat wykorzystujący metodę creative writing do spojrzenia z nowej perspektywy na losy dzieci żydowskich, które zginęły w czasie Zagłady. Celem zajęć jest rozwijanie umiejętności twórczych przez formowanie swobodnych narracji, kreowanie postaci literackiej i świata przedstawionego. Punktem wyjścia i inspiracją do tych działań będzie dla nas zachowany przedwojenny dziennik szkolny z małej miejscowości.