Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

"Engaging local communities with their local history" - prezentacja dla IFLA

Na zaproszenie IFLA  (Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń i Instytucji Bibliotekarskich)  działalność Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"  dotycząca przywracania pamięci o lubelskich Żydach zostanie zaprezentowana podczas seminarium online  "ALL OUR MEMORIES. Engaging local communities with their local history"

https://www.ifla.org/events/all-our-memories-engaging-local-communities-with-their-local-history/

 

 

IFLA – The International Federation of Library Associations and Institutions (Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń i Instytucji Bibliotekarskich) jest wiodącą międzynarodową organizacją działającą na rzecz stowarzyszeń bibliotekarskich, bibliotek oraz innych instytucji świadczących usługi informacyjne, bibliotekarzy i pracowników informacji oraz społeczności, którym służą te instytucje.

IFLA została powołana w 1927 roku w Edynburgu w Szkocji i jest niezależną, międzynarodową, pozarządową organizacją non profit. Federacja zrzesza obecnie 1700 członków ze 155 krajów z całego świata, w tym z Polski, reprezentowanej przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich i Bibliotekę Narodową.