Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Emisja reportażu radiowego poświęconego projektowi „Światła w ciemności - Sprawiedliwi wśród Narodów Świata".

Reportaż radiowy poświęcony projektowi „Światła w ciemności - Sprawiedliwi wśród Narodów Świata”
Emisja reportażu w reżyserii Mariusza Kamińskiego w Radio Lublin, pt. „W arce Pamięci”, Reportaż poświęcony został realizowanemu w Ośrodku projektowi „Światła w ciemności - Sprawiedliwi wśród Narodów Świata”, w reportażu wykorzystane zostały fragmenty relacji ze zbiorów Ośrodka.

„W arce Pamięci”
Bohaterami reportażu są młodzi ludzie, którzy przez rok zbierali relacje osób ratujących Żydów w czasie ostatniej wojny. Docierali do osób, które zdecydowały się im zaufać i opowiedzieć o tamtym czasie i podejmowanym ryzyku, często w strachu przed sąsiadami. Ta wiedza pobudza do refleksji młodych ludzi, rodzi ciekawe spostrzeżenia na temat tego jacy my Polacy byliśmy i jacy jesteśmy dzisiaj. Reportaż towarzyszy projektowi realizowanemu przez Ośrodek "Brama Grodzka- Teatr NN": "Światła w ciemności - Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata".
W reportażu wykorzystano fragmenty zebranych relacji.
Osoby: Aleksandra Gulińska, Anna Dąbrowska, Marzena Baum, Agnieszka Wiśniewska, Tomasz Pietrasiewicz i inni.