Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Dźwięk w krajobrazie. Stan i perspektywy badań

Kolejne spotkanie Forum Kultury Przestrzeni, które odbyło się w ramach seminarium Dźwięk w krajobrazie. Stan i perspektywy badań.


>>> zapis spotkania
>>> podsumowanie spotkania

Jakość otoczenia dźwiękowego jest miarą kultury miasta: rozległe deptaki oddzielone od ruchu ulicznego czy rzeźby dźwiękowe, rozwój komunikacji rowerowej – to wszystko są rozwiązania zmniejszające hałas lub promujące higienę akustyczną, przetestowane w Unii. Tymczasem wydaje się, że w Lublinie zapomnieliśmy, że dźwięki są częścią krajobrazu. A miłe dźwięki tworzą piękny krajobraz i zwiększają poczucie komfortu życia. Niestety, w życiu codziennym długo przebywamy w hałasie. Hałas dominuje szczególnie w miejscach publicznych, czyli tych, które tworzą nasze poczucie społeczności jako wspólnoty: hałas regularnego ruchu ulicznego, nagły ryk przyspieszających motocykli, warkot aut, które musimy przepuszczać na Starym Mieście, muzyka sącząca się natrętnie z ulicznych głośników przy restauracjach i kawiarniach, głośne rozmowy przez komórkę w autobusie, pseudomuzyka „umilająca” wypoczynek na basenie czy lodowisku, a także jedzenie i picie w pubie i zakupy w supermarkecie – wszystko to tworzy akustyczny chaos, do którego stopniowo przyzwyczailiśmy się. Nie dziwi nas, że idąc ulicą, musimy krzyczeć do osoby obok.

Wrażliwsi nakładają słuchawki na uszy i słuchają głośnej muzyki, by odizolować się, tworząc własne otoczenie dźwiękowe. Ktoś, kto z przedwojennego Lublina przeniósł by się do naszych czasów, mógłby pomyśleć, że żyjemy w nieludzkich mieście, że straciliśmy rozum, a przynajmniej elementarną wrażliwość mózgu na dźwięki.

 


PROGRAM SPOTKANIA

Jan i Żaneta Dzwonkowscy (Lublin z perspektywy osób niewidomych)
Eda Ostrowska (poetka)
Marcin Skrzypek (Forum Kultury Przestrzeni, TNN)
Elżbieta Spólnicka z Wydziału Ochrony Środowiska UM zaprezentuje akustyczą mapę Lublina oraz jej zastosowanie dla ochrony dźwiękowego krajobrazu Lublina
Maciej Bączak, Karol Krukowski (OPT Wrocław) przedstawią przewodnik po Wrocławiu stworzony przez niewidomych pt. Niewidzialna mapa Wrocławia