Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

"Dzień na Starym Mieście"

Festyn (współorganizacja: Lubelsko-Chełmsko-Zamojska Fundacja Rozwoju)
W programie m.in.: występy: · orkiestry dętej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. Szeligowskiego · Orkiestry Św. Mikołaja · zespołu muzyki irlandzkiej "Open Folk" · zespołu bębniarzy · zespołów teatralnych: Teatr Malutki, Teatr Biały Clown, zespół cyrkowców, zespołów z MDK nr 1 i Domu Kultury "Bronowice"
Taśma VHS sygnatura 20, 21; 129 Archiwum TNN

Kategorie

Słowa kluczowe