Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Działania ciągłe:

- Zebranie kolegium redakcyjnego Scriptores Scholarum /2 razy/. - Dyżury redakcyjne Scriptores Scholarum /4 razy/. - Warsztaty telewizyjne dla studentów dziennikarstwa UMCS, prowadzone przez Nataszę Ziółkowską - Kurczuk / 4razy/. - spotkania z uczniami w ramach współpracy ze szkołami /m.in. Liceum im. Staszica, Gimnazjum Nr 9, Szkoła Podstawowa Nr 46/ - 4 razy. - Spotkania ze studentami w ramach zajęć fakultatywnych na Uniwersytecie /UMCS - Politologia - specjalność Samorząd i Polityka Lokalna, UMCS - Instytut Pedagogiki - Animator i Menedżer Kultury/ - 4 razy. - Internet - budowanie stron WWW informujących o programach w Ośrodku i propozycjach imprez kulturalnych w mieście (Fraper). - Prace nad projektem fotograficznym poświęconym Majdankowi (wspólnie z Muzeum Miejskim w Műnster). - Prace nad Kalendarzem Ekumenicznym 2001. - Prace przygotowawcze do "Dni Radia w Teatrze NN". - Prace przygotowawcze do projektu artystycznego "Jedna ziemia - dwie świątynie ". - Prace przygotowawcze do "Nocy Świętojańskiej". - Udostępnianie wystawy /osoby indywidualne, grupy/

Kategorie

Słowa kluczowe