Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Dyskusja "Lublin: Miejsce Pamięci (o akcji "Reinhardt")" - WYDARZENIE ODWOŁANE

W związku z panującą pandemią COVID-19 WYDARZENIE zostało ODWOŁANE.

 

Data: 17 marca 2020 roku

Godzina: 17:00

Miejsce: Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN", ul. Grodzka 21.

 

Rozmawiać będą:

Jan Hudzik, Tomasz Pietrasiewicz, Robert Traba, Rafał Wnuk.

Rozmowę poprowadzi Paweł Próchniak.

 

Eksterminacja polskich Żydów w czasie II wojny światowej widziana jest najczęściej przez pryzmat obozów zagłady. Istnieje jednak również – pozostający w cieniu, słabiej pamiętany – „archipelag Zagłady”, który pozostawiła po sobie akcja „Reinhardt”. W ciągu dwudziestu miesięcy jej trwania – od 16 marca 1942 roku do 4 listopada 1943 roku – w komorach gazowych Bełżca, Sobiboru i Treblinki oraz w gettach, obozach pracy i podczas masowych egzekucji zamordowano około dwóch milionów Żydów. W ten sposób dokonana została zagłada wszystkich społeczności żydowskich z terenów Generalnego Gubernatorstwa. Pozostały puste domy, puste dzielnice, masowe groby i popiół. Sztab tej operacji znajdował się w Lublinie. Również tu – w dniach 3 i 4 listopada 1943 roku, w ramach akcji „Erntefest” – dokonał się jej ostatni akt. Fala zbrodni, która ruszyła z Lublina, przeszła przez cały obszar Generalnego Gubernatorstwa i do Lublina wróciła. Czy w związku z tym Lublin jest miejscem, w którym o "archipelagu Zagłady" powinno się pamiętać w sposób szczególny? Czy ten archipelag miejsc wydrążonych z istnienia – ziejących pustką po zamordowanych, naznaczonych grozą metodycznej zbrodni – powinien mieć swoje miejsce pamięci? I czy tym miejscem powinien być właśnie Lublin? A jeśli tak, to w jaki sposób w Lublinie stworzyć to miejsce pamięci o „archipelagu Zagłady”? Na czym je ufundować? Jaki nadać mu kształt? W jakim porządku – symbolicznym, kulturowym, instytucjonalnym – powinno zostać usytuowane? W jakiej formule powinno funkcjonować?

Paweł Próchniak

 

Dyskusja stanowi element przedsięwzięcia opowiedzieć / miejsca, które jest kolejnym - trzecim - ogniwem cyklu Kręgi Zagłady / akcja „Reinhardt”. Dotychczas były to spotkania o charakterze seminaryjnym organizowane przez działającą przy Ośrodku "Brama Grodzka - Teatr NN" Pracownię Antropologii Słowa.

 

Rozmowę poprzedzi marsz Szlakiem Pamięci "Lublin. Pamięć Zagłady" organizowany przez Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN". Marsz rozpocznie się o godznie 12:00, w miejscu gdzie do wybuchu II wojny światowej znajdowała się Wielka Synagoga Maharszala.