Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Dyskusja: Czy historia potrzebuje teorii? Wokół „Wprowadzenia do Metodologii Historii”

Dyskusja: Czy historia potrzebuje teorii? Wokół „Wprowadzenia do Metodologii Historii”

Katedra Humanistyki Cyfrowej i Metodologii Historii UMCS
Centrum Badawczo-Rozwojowe E-Humanistyka UMCS
Wydział Historii i Archeologii UMCS
Towarzystwo Historiograficzne
Ośrodek Brama Grodzka - Teatr NN

zapraszają na dyskusję:

CZY HISTORIA POTRZEBUJE TEORII?

Wokół „Wprowadzenia do Metodologii Historii”
(red. Ewa Domańska i Jan Pomorski, PWN, Warszawa 2022)

 

 

Debata odbędzie się 26 stycznia (czwartek) 2023 roku

o godz. 17.30

w Sali Czarnej Ośrodka Brama Grodzka Teatr NN,

ul. Grodzka 21 w Lublinie 

Z wstępu:

Wprowadzenie do metodologii historii jest pierwszym od lat na polskim rynku wydawniczym podręcznikiem akademickim, adresowanym do studentów historii i pokrewnych kierunków studiów humanistycznych, którzy zainteresowani są problematyką teorii i metodologii historii oraz nowymi tendencjami w badaniach historycznych i sposobami ich uprawiania. Zadaniem podręcznika jest przystępne zaprezentowanie wybranych zagadnień związanych z metodologicznymi aspektami wiedzy historycznej. Ma on przede wszystkim pokazać w praktyce, jak ważną rolę odgrywa refleksja metodologiczna w rozumieniu historii jako dziedziny wiedzy i w realizowaniu jej społecznych funkcji oraz jak nieodzowna jest pomoc metodologii w zapewnieniu historii statusu wiedzy naukowej, prowadzeniu profesjonalnych badań oraz pisaniu logicznie skonstruowanych i krytycznych tekstów akademickich” (s. 9).

***

Jak współcześnie rozumieć i praktykować historię? Czym jest metodologia historii i co jest jej przedmiotem badania? Czy istnieje jedna metodologia historii czy jest ich wiele? Czy można uprawiać naukę historyczną bez naukowej metodologii? Po co historykom metodologia? Dlaczego metodologia jest niezbędna w naukowej refleksji i pracy badawczej historyka?

 

W dyskusji udział biorą:

Prof. Ewa Domańska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza,

Prof. Jan Pomorski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,

Prof. Barbara Klich Kluczewska, Uniwersytet Jagielloński,

Prof. Hubert Łaszkiewicz, Uniwersytet Warszawski.

 

Wstęp wolny

Patronat medialny portal ohistorie.eu

Więcej informacji na stronie portalu ohistorie.eu

Media o wydarzeniuBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Czy historia potrzebuje teorii? Wokół „Wprowadzenia do Metodologii Historii”

CZY HISTORIA POTRZEBUJE TEORII? – DEBATA

Zdjęcia

Kategorie