Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Духовні мандри / Duchowe wędrowanie - Tomasz Dostatni OP

Zapraszamy na spotkanie wokół najnowszej, dwujęzycznej (polsko-ukraińskiej) książki Tomasza Dostatniego OP "Duchowe wędrowanie".

 

Termin: 19.12, godz. 18:00

Miejsce: Sala Czarna

 

 

 

 

Udział wezmą:
ks. prof. Alfred Wierzbicki
prof. Sławomir Żurek
red. Grzegorz Józefczuk
Tomasz Dostatni OP

Podczas wydarzenia będzie można usłyszeć ukraińskie pieśni w wykonaniu Lesi Błyszczak, Jany Lenzion i Romana Lokatyra. Fragmenty książki zaprezentują: Witold Dąbrowski, Nina Lozinska oraz Volodymyr Dyshlevuk.

Wstęp wolny.
Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Sala czarna
Z posłowia "Pięć moich małych prawd o ojcu Tomaszu Dostatnim" autorstwa Andrija Bondara: "Zawsze mnie intrygowały teksty tych ludzi, którzy wiedzą, że będą żyć wiecznie. Celowo nie używam tu czasownika »wierzą«, ponieważ jestem przekonany o tym, że u tych ludzi w którymś momencie życia odbywa się jakieś niewidzialne przejście, kiedy wiara przeistacza się w wiedzę. To bardzo ciekawy efekt: teksty te mają pewną szczególną cechę - nade wszystko nie chcą nikogo przekonywać do swojej racji, zaskakują gruntownością, a jednocześnie są lekkie, pewną ich akademickość równoważy swoboda stylistyczna, a metafory i aluzje są subtelne i zawsze mądre. Myśląc o różnorodnej twórczości ojca dominikanina Tomasza Dostatniego, nie mogę się nie skusić, by użyć w stosunku do niego wyrazu »nauka wiary« - nie mylić z »doktryną wiary«."

Organizatorzy: Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Fundacja „Ponad Granicami”, Stowarzyszenie „Festiwal Brunona Schulza w Lublinie”, Fundacja „Chrońmy Dziedzictwo”.
---

Запрошуємо на презентацію найновішої, двомовної (польсько-української) книги Томаша Достатнього ОР “Духовні мандри”.
Участь візьмуть:
кс. проф. Альфред Вєжбицький
проф. Славомір Журек
ред. Ґжеґож Юзефчук
Томаш Достатній ОР


Під час заходу можна буде почути українські пісні у виконанні Лесі Блищак, Яни Лензіон і Романа Локатира. Фрагменти книги запрезентують: Вітольд Домбровський, Ніна Лозінська та Володимир Дишлевук.
Вхід вільний.
Осередок “Брама Гродзька – Театр NN”, Чорна Зала

З післяслова “П’ять моїх маленьких істин про отця Томаша Достанього” авторства Андрія Бондара: Мене завжди інтригували тексти людей, які знають, що житимуть вічно. Я тут навмисне не вдаюся до дієслова „вірять”, бо переконаний у тому, що в цих людей у якийсь момент життя відбувається цей невидимий перехід, коли віра стає знанням. Це дуже цікавий ефект: якась характерна особливість властива цим текстам – вони не бажають нікого понад усе переконати у своїй правоті, вони вражають солідністю і водночас легкі, в них певна академічність врівноважується стилістичною свободою, а метафори й алюзії – ненав’язливі й завжди доречні. Міркуючи про розмаїту творчість отця-домініканина Томаша Достатнього, не можу позбутися спокуси і не вжити у зв’язку з ним словосполучення „наука віри” – не плутати з „доктриною віри”.
Організатори: Осередок “Брама Гродзька – Театр NN”, фонд „Ponad Granicami”, Товариство „Festiwal Brunona Schulza w Lublinie”, Фонд „Chrońmy Dziedzictwo”.