Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Drugie spotkanie Forum Kultury Przestrzeni – Rzeźba w przestrzeni publicznej Lublina

Drugie otwarte spotkanie lubelskiego Forum Kultury Przestrzeni odbyło się w czwartek 23 marca 2006 roku o godz. 17.00 w sali Trybunału Koronnego.

Spotkanie prowadził rzeźbiarz Jacek Korbus, gościem specjalnym był prof. dr hab. Stefan Symotiuk, kierownik Zakładu Filozofii Kultury UMCS.

Temat spotkania: „Rzeźba w przestrzeni publicznej Lublina”

Forum jest pokłosiem zeszytu „Scriptores” pt. „Rozmowy o kulturze przestrzeni”, którego promocja odbyła się we wrześniu 2005 roku.

Spotkanie otworzył Jacek Korbus, rzeźbiarz. Rozmowa z nim pt. Res publica ukazała się we wspomnianym numerze „Scriptores”. Jacek Korbus przedstawił kilka przykładów rzeźb i pomników z Zachodu Europy i z Lublina. Głos zabrał też dr hab. Stefan Symotiuk, profesor nadzwyczajny Zakładu Filozofii Kultury UMCS.

 

Czytaj więcej>>> zapis drugiego spotkania Forum Kultury Przestrzeni

 

Tematyka rzeźby (sztuki) publicznej dotyczy dwóch zasadniczych problemów:
– samej rzeźby i jej funkcjonowania w przestrzeni (estetycznego i znaczeniowego – czy rzeźba jest ładna, efektowna, spójna znaczeniowo, czy pasuje, ożywia wnętrze ulicy, placu itd.);

– aspektu społecznego, a więc na ile pojawiający się w przestrzeni publicznej obiekt rzeczywiście jest publiczny, na ile reprezentuje daną (lubelską) społeczność, jakie są stosowane mechanizmy partycypacji społecznej w zagospodarowywaniu wspólnej przestrzeni.

 

Czytaj więcej>>> lubelskie pomniki