Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Dom Pereca/ פּרץ-הױז

Data: 15.05. 2020, godz. 17:00

Miejsce: Osrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"

"Chcielibyśmy powiedzieć światu żydowskiemu, że istnieje inne życie żydowskie, które reprezentuje nie imię reb Majera Szapiry, ale I.L. Pereca. Stąd właśnie Dom Ludowy nazwaliśmy jego imieniem” — pisała w 1938 roku lubelska radna i przywódczyni Bundu Bela Szpiro. W 1939 roku Dom Pereca, gmach wznoszony z myślą o świeckiej szkole żydowskiej i centrum żydowskiej kultury oraz przeciwwaga dla religijnej Jesziwy, był niemal gotowy.

Kiedy kilka lat później Niemcy zlikwidowali lubelskie getto, wielowiekowa obecność Żydów w Lublinie wydawała się zakończonym rozdziałem w dziejach naszego miasta. A jednak tuż po wyzwoleniu garstka ocalałych Żydów przystąpiła do odbudowy życia żydowskiego w Lublinie. Co znamienne, to właśnie Dom Pereca, jeden z pierwszych przytułków dla żydowskich ocaleńców, na wiele lat stał się symbolem powojennego życia żydowskiego w Lublinie.

Wstęp wolny.