Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Czy warto być poetą? - spotkanie z Julią Hartwig

Spotkanie w ramach cyklu "Spotkania w Bramie".

W dniu 26 kwietnia 1996 roku w Ośrodku "Brama Grodzka - Teatr NN" odbyło się spotkanie z poetką Julią Hartwig zatytułowane: "Czy warto być poetą?", kóre poprowadziła Renata Rzepecka. Było to kolejne spotkanie z cyklu "Spotkania w Bramie".
 

Spotkanie autorskie poświęcone było poezji oraz związkom Julii Hartwig z Lublinem. Spotkanie rozpoczęło się odczytaniem wiersza "Ja wspomnień tych się nie boję". Następnie Julia Hartwig przeczytała między innymi wiersze "Przed świtem", "Minnie Robinson", "Kto powiedział", "Wielkanoc".

>>> czytaj fragmenty zapisu spotkania w 40 numerze czasopisma "Scriptores"
 


Czytaj więcej o Julii Hartwig