Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Cykl spotkań otwartych w ramach projektu „Sztuka Pamięci. Kiełsznia”

Seria spotkań naukowo - artystycznych w 100 rocznicę urodzin fotografa Stefana Kiełszni.


Projekt był realizowany przez Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” w 100. rocznicę urodzin lubelskiego fotografia Stefana Kiełszni. Na projekt składał się cykl interdyscyplinarnych działań edukacyjno-artystycznych skierowanych do młodzieży lubelskich szkół i mieszkańców miasta skoncentrowanych wokół twórczości lubelskiego fotografia.
 
Spotkanie 1
11. 05. 2011 (środa) g. 13:30
Joanna Zętar: Stefan Kiełsznia – dokumentalista Lublina
 
Spotkanie 2
25. 05. 2011 (środa) godz. 13:30
Leszek Dulik: Trzy spojrzenia na Lublin: Magierski, Poddębski, Hartwig
 
Spotkanie 3
07. 06. 2011 (wtorek) g. 13:30
Łucja Kondratowicz – Miliszkiewicz (Muzeum Wsi Lubelskiej): Uliczne szyldy w czasach II RP na Lubelszczyźnie, Tradycja, przepisy, technologie, spuścizna.
 
Spotkanie 4
15. 06. 2011 (środa) g. 13:30
Marcin Pastwa (Instytut Historii Sztuki KUL): Między sztuką a dokumentem. Europejska fotografia lat 30. XX w.
 
Miejsce: Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”
 
Wstęp wolny!!

Zdjęcia

Kategorie

Słowa kluczowe