Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

"Chasydzkie powroty". Prezentacja albumu fotograficznego Agnieszki Traczewskiej

Poranna modlitwa (hebr. szachris) w synagodze, Łańcut (jid. Lancut), 2017
 
Termin: 27 czerwca 2018 r. (środa), godz. 18:00
Miejsce: Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Sala Czarna
Prowadzenie: Emil Majuk

Spotkanie z autorką oraz chasydami bobowskimi: Naomi i Davidem Singerami.
„Starałam się zrozumieć, jak wyglądały stulecia współistnienia Żydów i Polaków na ziemi, którą doskonale znałam” – napisała Agnieszka Traczewska we wstępie do albumu fotograficznego, ukazującego pielgrzymki chasydów do grobów cadyków. Ten świat ortodoksyjnych, tradycyjnie ubranych mężczyzn i pobożnych kobiet nie jest na co dzień dostępny dla postronnych obserwatorów. Autorce udało się uchylić zasłonę tajemnicy i wraz z nimi podróżować szlakiem tradycji religijnych dawnych sztetl.
 
„Agnieszka Traczewska z wielką intuicją, empatią, determinacją, wdziękiem i profesjonalizmem ukazała chasydów w najbardziej intymnych duchowych momentach, o których świat zewnętrzny wie bardzo niewiele”. 
 
Jonathan Webber ,wstęp do albumu „Chasydzkie Powroty”
 
Album "Chasydzkie powroty do miejsc nie-zapomnianych" to kolekcja znakomitych artystycznie fotografii ukazujących chasydów z całego świata, wędrujących do grobów swych duchowych mistrzów. Zgodnie tradycją, co rok, w „jorzeit”, czyli w rocznicę śmierci, dusze cadyków zstępują na ziemię, by wysłuchać ludzkich próśb, przybliżyć je Bogu i wstawić się o błogosławieństwo dla wiernych. Agnieszka Traczewska, dzięki pasji i wieloletniej pracy oraz wbrew chasydzkiemu zwyczajowi uzyskała dostęp do świata zwykle niedostępnego obcym. Jej fotografie mają walor historyczny, lecz przede wszystkim są intymnym portretem ludzi przeżywających tajemnicę wiary. Kadry z Lelowa, Łańcuta, Nowego Sącza, Radoszyc czy Sieniawy odsłaniają wizerunek świata, który zdołał ocaleć, choć miał na zawsze zniknąć z powierzchni ziemi. Nastrojowym zdjęciom towarzyszą artykuły prof. Marcina Wodzińskiego i prof. Jonathana Webbera oraz refleksje bohaterów fotografii, m.in. Davida Singera, Mordechaja Wolhendlera i Yaakova Lemmera. 
 
Agnieszka Traczewska wraz z Naomi i Davidem Singerami, wspomagającymi ją w przygotowaniu albumu chasydami z rodu Bobov, byli gośćmi Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”  w środę 27 czerwca 2018 r. o godz. 18:00. Spotkanie odbyło się w Sali Czarnej.
 
Więcej o albumie:
 
Agnieszka Traczewska – fotograficzka, producentka filmów dokumentalnych, twórczyni Studia Filmowego Largo, w którym powstały takie filmy, jak „Zwyczajny marzec” (Adama Michnika opowieść o Marcu 1968), „Dworzec Gdański” (poświęcony żydowskiej emigracji w roku 1968), „Kocham Polskę” (o Młodzieży Wszechpolskiej), „Profesor” (portret Leszka Kołakowskiego), „Pokolenie 89”, „Czarodziejska góra. Amerykański portret Czesława Miłosza” czy ukazująca postać Jerzego Turowicza – „Zwyczajna dobroć”. Od kilku lat, ze swym aparatem fotograficznym towarzyszy Chasydom przybywającym ze świata do Polski – na groby dawnych Cadyków, jak również portretuje hermetyczny dla obcych świat judaistycznej ortodoksji na całym świecie.  Wyposażona w obiektyw, przestrzegająca rygorystycznych zasad stroju i zachowania, zdołała uchwycić w intymnych zbliżeniach fotograficznego kadru hermetyzm chasydzkich rytuałów i zwyczajów, niezwykłą codzienność ich duchowego, ezoterycznego życia. Wykazując niecodzienną wrażliwość, ale także artystyczną wnikliwość, buduje opowieść o fenomenie duchowym i społecznym – o przeżyciu religijnym i spotykaniu się światów: żydowskości i polskości, przeszłości i teraźniejszości, rygorystycznych zasad i obyczajowego liberalizmu. Bycie kobietą i fotografikiem nie żydowskiego pochodzenia sprawia, że uzyskanie akceptacji ortodoksyjnych bohaterów nie jest oczywiste, a przecież cierpliwość i uporczywie ponawiane próby przynoszą ostatecznie obustronne zrozumienie.
Więcej: www.agnieszkatraczewska.com
 
Reb David Singer, odznaczony Zasłużonym dla Kultury Polskiej, chasyd z Nowego Jorku, należący do rodu Bobov (chasydów z Bobowej) jest wnukiem przedwojennego Rabina Pilzna koło Tarnowa. Znawca historii galicyjskich Chasydów, opiniotwórczy przedstawiciel chasydzkich środowisk, ambasador polsko-żydowskiego dialogu i porozumienia. Od 20 lat aktywnie animuje i wspiera renowację cmentarzy, synagog i oheli (grobów cadyków) w Polsce, m.in. w Pilznie k. Tarnowa (cmentarz), Gorlicach, Mielcu, czy Oświęcimiu (groby cadyków). Współzałożyciel chasydzkiej fundacji Bonei Sanz, która podjęła renowację synagogi Chaima Halberstama w Nowym Sączu, zbudowała dom pielgrzyma i mykwę i przyczyniła się do znacznego wzrostu odwiedzin Nowego Sącza przez chasydzkich pielgrzymów (3 tysiące w ciągu 2 dni rocznicy śmierci cadyka w kwietniu 2018 r.). 
 
Naomi Singer - chasydka Bobov, potomkini chasydów i cadyków węgierskich i polskich.
 
 

MEDIA O WYDARZENIU:

"Chasydzkie powroty". Premiera albumu