Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Chasydzka droga. Z Lublina do Kocka. Koncert prapremierowy płyty Symchy Kellera z zespołem

Chasydzka droga. Z Lublina do Kocka. Koncert prapremierowy płyty Symchy Kellera z zespołem

Zapraszamy na koncert prapremierowy nowej płyty Symchy Kellera z zespołem:

Chasydzka droga. Z Lublina do Kocka

który odbędzie się w Sali Czarnej Ośrodka 5 grudnia 2021 (niedziela), o godz. 19.00

W koncercie udział wezmą:

Symcha Keller – śpiew, flet, tin whistle, szofar, szałamaja

Bartłomiej Stańczyk – akordeon, śpiew

Robert Brzozowski – kontrabas

Paweł Stępnik – gitary

Krzysztof Pachla – klarnet

Tomasz „Bozdek” Kozdraj – bębny, instrumenty perkusyjne

Stanisław Siedlaczek –perkusja

Piotr Bunzler – śpiew

Michał Kaczor – instrumenty biblijne

 

W trakcie koncertu odbędzie się uroczystość zapalenia 8. świecy chanukowej. Wydarzenie realizowane będzie w reżimie sanitarnym. Liczba uczestników ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń). Odbiór wejściówek po uprzednim zgłoszeniu mailowym w dniach 29.11–2.12.2021 r. w godz. 9.30–16.30. Kontakt w sprawie koncertu: [email protected]

 


UWAGA:

W związku z trwającą epidemią COVID-19 prosimy o zapoznanie się z zasadami udziału w koncercie opracowanymi na podstawie „Regulaminu uczestnictwa w wydarzeniach artystycznych w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie w okresie trwania epidemii Covid-19 oraz jego pochodnych” z dn. 4.11.2021:

W koncercie nie może uczestniczyć Uczestnik, który:
jest osobą zakażoną lub podejrzewa u siebie zakażenie,
przebywa na kwarantannie,
jest pod nadzorem epidemiologicznym.
Przed koncertem Uczestnik jest zobowiązany do złożenia pracownikowi Ośrodka pisemnego oświadczenia, że nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym i zgodnie ze swoją wiedzą nie jest osobą zakażoną. Ponadto Uczestnik powinien podać dane kontaktowe (imię nazwisko, nr telefonu lub adres email) w celu ułatwienia służbom sanitarnym dochodzenia epidemiologicznego na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w danym wydarzeniu. Dane te po ich pozyskaniu będą przechowywane przez Ośrodek przez okres 2 tygodni. Oświadczenia dostępne będą do wypełnienia w dniu koncertu, przed wejściem na salę.
Każdy uczestnik koncertu ma obowiązek:
samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej (maseczka lub inne środki ochraniająca usta i nos) i ich stosowania przez cały czas przebywania na terenie Ośrodka poprzez zakrycie ust i nosa. Brak stosowania się do tych wytycznych powoduje, że Uczestnik zostanie poproszony o zastosowanie się do powyższego obowiązku, a w przypadku dalszego uchylania się od tego zostanie poproszony o opuszczenie budynku Ośrodka. Ośrodek ma prawo odmówić wpuszczenia Uczestnika, który nie posiada materiałów ochrony osobistej do czasu zastosowania się do tego obowiązku.
zachowania odległości co najmniej 1,5 metra w przypadku tworzenia się kolejek – 2 m
używania płynu odkażającego rąk znajdującego się przy wejściu do Ośrodka przed każdorazowym wejściem do Ośrodka
wyrzucania materiałów ochrony osobistej tylko do wyznaczonych i oznaczonych na ten cel pojemników
4. W celu uniknięcia kolejek i gromadzenia się uczestników wydarzenia Ośrodek w miarę możliwości będzie udostępniał Uczestnikom widownie na 30 minut przed rozpoczęciem wydarzenia. Zaleca się zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego przy korzystaniu z toalet, tak w zakresie korzystania z samych pomieszczeń jak i oczekiwania na dostęp do pomieszczeń (kolejka z odstępem, co 2 m).

Kategorie

Słowa kluczowe