Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

"Bychawa 1919-1939. Kartograficzna rekonstrukcja miasta" - prezentacja książki

Termin: 21 września 2018r., godz 17.00

Miejsce: Sala Czarna, Brama Grodzka, ul.Grodzka 21

 

Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" oraz  Zakład Kartografii i Geomatyki UMCS zorganizowały prezentację książki dr Jakuba Kuny "Bychawa 1919-1939. Kartograficzna rekonstrukcja miasta".

 

 

„Bychawa 1919–1939. Kartograficzna rekonstrukcja miasta” to wyjątkowa pozycja przeznaczona dla osób zainteresowanych historią. Opisuje dążenie do udokumentowania i odtworzenia przestrzeni miasteczka w określonych realiach historycznych. Ze względu na brak szczegółowych map „z epoki” to zadanie okazuje się niezwykle trudne i wymaga wypracowania nowej, nieszablonowej koncepcji badawczej. Kartograficzna rekonstrukcja tytułowej miejscowości przypomina układanie wielowymiarowych puzzli, złożonych z setek różnorodnych archiwaliów (fotografii, projektów, szkiców, dokumentów opisowych).
Analizie i weryfikacji krzyżowej podlegają zarówno „twarde” dane topograficzne (np. o liczbie, rozmieszczeniu i funkcjach budynków), jak i niematerialne elementy dziedzictwa kulturowego (np. lokalne nazwy geograficzne). Biorąc pod uwagę ramy czasowe książka stanowi kontynuację dotychczasowych publikacji o miejscowości, jednak pozycja została napisana z zupełnie innej perspektywy badawczej. Celem jest otworzenie samej przestrzeni, stanowiącej jedynie tło wydarzeń w publikacjach wspomnieniowych oraz pozycjach biograficznych. Książkę uzupełnia seria 5 map tematycznych i animacja komputerowa dostępna na Youtube.
„Monografia ta, jako przykład systemu informacyjnego, ukazuje profesjonalnie wypracowaną metodologię postępowania badawczego, od pozyskania danych poczynając, poprzez ich analizowanie, przetwarzanie (w celu wizualizacji), weryfikację, aktualizację, archiwizację, aż po udostępnianie szerszemu gronu odbiorców.
Pośród opracowań naukowych, recenzowana książka jest przykładem, który poprzez analogię może służyć przyszłym autorom jako pomoc metodyczna w dokumentowaniu historii wielu innych miasteczek i miast.” (fragment recenzji dr. hab. Zenona Kozieła, prof. UMK).
 
 
Jakub Kuna (ur. 1988 w Bychawie) – doktor Nauk o Ziemi, pracownik Zakładu
Kartografii i Geomatyki UMCS w Lublinie.
Pasjonat dawnych map, zawodowo zajmuje się wizualizacją kartograficzną, modelowaniem 3D i wykorzystaniem systemów informacji geograficznej w badaniach przeszłości (Historical GIS).

Po więcej informacji dotyczących książki zapraszamy na profil na Facebooku:
https://www.facebook.com/Wirtualna.Bychawa.1938/

 

Media o wydarzeniuBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Bychawa 1919-1939. Kartograficzna rekonstrukcja miasta" - prezentacja książki