Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Brody – „stolica Żydów” we wspomnieniach żydowskich mieszkańców

Brody – „stolica Żydów” we wspomnieniach żydowskich mieszkańców

W XIX wieku w Brodach zamieszkiwali przede wszystkim Żydzi. Tylko nieliczni z nich pozostawili spisane, a następnie opublikowane wspomnienia, czy też inne literackie obrazy miasta. 

Spotkanie odbyło się 25 stycznia 2023 roku o godzinie 18:00 w Sali Czarnej Ośrodka Brama Grodzka - Teatr NN

Okazją do spotkania było wydanie dwóch tomów o charakterze autobiograficznym pióra dawnych mieszkańców Brodów – wspomnień byłego chasyda Josefa Ruwena Ehrlicha (1843-1899) i przedstawicielki elit społecznych Adeli von Mises (1858-1937). W jaki sposób zobrazowali oni miasto swojego dzieciństwa i ich żydowskich mieszkańców opowiedziały redaktorki tomów: dr Maria Antosik-Piela (UW) i dr Agata Rybińska (UMCS). O tych i innych tomach z serii „Żydzi. Polska. Autobiografia” (Wyd. Naukowe PWN) można przeczytać na stronie.

Rozmowę poprowadził Emil Majuk. 

Regulamin spotkania

 

Media o wydarzeniuBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Spotkanie: Brody – "Stolica Żydów" we wspomnieniach żydowskich mieszkańców

Brody – „stolica Żydów”. Dwie autobiografie w Teatrze NN

„Żydzi w Brodach” – promocja publikacji w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN”

Brody – „stolica Żydów” we wspomnieniach żydowskich mieszkańców - spotkanie autorskie

Spotkanie | Brody – „stolica Żydów” we wspomnieniach żydowskich mieszkańców

Brody – „stolica Żydów” we wspomnieniach żydowskich mieszkańców

Zdjęcia

Kategorie

Słowa kluczowe