Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Brama Talks: “Tales from the Night.” Performance by Witek Dąbrowski

Brama Talks: “Tales from the Night.” Performance by Witek Dąbrowski

Please join us for our next Brama Talks on November 18, 2021, for a performance by Witek Dąbrowski. “Tales from the Night” is an original production which combines poetry, stories, and music.

 One of the metaphors that Tomek Pietrasiewicz uses to describe Brama Grodzka is “an orphanage of stories.” These are actually pieces of stories, or fragments from a lost world, that would not have a home anywhere had they not been saved by Brama Grodzka. In “Tales From the Night” you will be introduced to some of them, as well as to Jacob Glatstein’s deeply moving postwar poem, “Lublin, My Holy City.” Witek is accompanied by musicians Marian Pędzisz and Robert Brzozowski. The music was written by Robert Brzozowski. Directed by Tomasz Pietrasiewicz. The performance will be in Polish with English subtitles. The performance will be followed by a Q&A with Witek about how Brama Grodzka uses theater to commemorate Jewish Poland.

Duration: 1 hour

Time: 08:00 PM Europe/Warsaw

09:00 PM Israel

02:00 PM New York

Please note that the recording will be available on YouTube for seven days after the event.

 

Witek Dąbrowski is an actor and storyteller. He is a founding member and deputy director of the Brama Grodzka–Teatr NN Centre in Lublin, Poland. He tells stories of rescuers and literary heroes (especially those from Isaac Bashevis Singer's stories). He is the founder and director of the traveling festival, "Following I.B. Singer's Traces" which has taken place every year since 2011.