Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Brama. Pamięć. Seminarium antropologiczne

Brama. Pamięć. Seminarium antropologiczne

Brama. Pamięć. Seminarium antropologiczne

19 maja, sobota, 14.00

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ

Kraków, ul. Gołębia 9

sala 9 [parter]

Punktem wyjścia, ośrodkiem, zwornikiem seminarium będzie wydany niedawno monograficzny numer kwartalnika "Konteksty". Został on w całości poświęcony Ośrodkowi "Brama Grodzka - Teatr NN".

Zgromadzone w numerze teksty dają pogłębiony opis działań instytucji widzianych z perspektywy "pamięci", "miejsca" i "obecności" – kategorii, które od początku istnienia Ośrodka określają główną oś jego wielowątkowej w działalności. Pamięć o zamordowanych Żydach, pamięć o Shoah, o Zagładzie była zawsze jedną z najważniejszych kwestii poruszanych w pracy Bramy Grodzkiej.

W naszym spotkaniu pójdziemy tym wielokierunkowym tropem wyznaczonym przez publikacje, szczególne archiwum, akcje uliczne organizowane przez lubelski ośrodek. Zapytamy o kształt i retorykę pamięci, o to, jak opowiadać o zdarzeniach, które wypadają poza język, obraz i wyobraźnię.

Program

Dariusz Czaja, Paweł Próchniak, Misterium Bramy. Konteksty (rozmowa)

Joanna Zętar, Z archiwum Bramy

Miejsce urodzenia (1992), reż. Paweł Łoziński

[przerwa]

Dariusz Czaja, Nikt nie zaświadczy za świadka

Just Two of Us (2011), reż. Tzipi Baider

Paweł Próchniak: Słowa z ciemności (wypisy)

 

Media o wydarzeniuBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Misterium Bramy - seminarium otwarte i prezentacja monograficznego numeru "Kontekstów"