Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Bene Meritus Terrae Lublinensi 2011 dla Tomasza Pietrasiewicza.

Tomasz Pietrasiewicz został laureatem konkursu Bene Meritus Terrae Lublinensi
W dniu 30 listopada 2011 kapituła konkursu Bene Meritus Terrae Lublinensi wybrała dwanaście osób, które w tym roku najbardziej zasłużyły się dla Ziemi Lubelskiej. Wśród osób wyróżnionych znalazł się Tomasz Pietrasiewicz, dyrektor Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN". 

Konkurs Bene Meritus organizowany jest od sześciu lat, do kapituły przynajacej wyróżnienia należą przedstawiciele wiodących mediów lubelskich.