Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Baobab - projekt społeczno-edukacyjny

Baobab jest jednym z symboli Lublina. To wielkie drzewo rosnące na placu Litewskim, które powoli umiera. Stało się inspiracją dla projektu społeczno-edukacyjnego. Drzewo to towarzyszy Lublinowi już ponad 100 lat, będąc świadkiem wielkiej historii, ale też małych zdarzeń. To, co możemy ocalić, to nasze własne opowieści z nim związane, opowieści, których świadkiem był Baobab. Kto z Lublinian nie umawiał się w tym miejscu? 

 Wszystkie te historie mogą stać się materiałem do książki poświęconej lubelskiemu „Baobabowi”. Będzie to rodzaj pożegnania z tym drzewem, ale też forma jego upamiętnienia. Wspólnymi siłami spróbujmy stworzyć taką książkę. To właśnie tego typu wspólnotowe działania mieszkańców miasta budują jego tożsamość.

 
 
Projekt obejmuje następujące działania:
1. 20 września 2012 – 20 października 2012
- Nagrywanie wspomnień (akcja pod drzewem 20.09, od 12:00-16:00)
- Zbieranie starych zdjęć, pocztówek i ikonografii „Baobabu”
- Działania w szkołach:
a) „Wędrówki Magicznego Drzewa” –  w pierwszej edycji projektu „Magiczne Drzewo Opowieści” zostanie przekazane na dwa miesiące do jednej z lubelskich szkół. Drzewo wyznaczy symboliczną przestrzeń, wokół której odbywać się będą warsztaty przygotowawcze oraz opowiadanie historii tematycznie związanych z drzewem. Opowiadaczami będą: Bogusław Byrski, Dariusz Jeż, Mateusz Nowak, Witold Dąbrowski.
b) Książeczka o „Baobabie” - dzieci tworzą w Izbie Drukarstwa własną opowieść o drzewie, wykonują ręczną typograficznie opowieść oraz własne ilustracje
c) Czytanie bajek i zajęcia edukacyjne o drzewie w przedszkolach i szkołach podstawowych
 
 
2. Październik 2012
- Wielka Księga „Baobabu” - z zebranych wspomnień i opowieści powstanie specjalna księga poświęcona drzewu
- Prezentacja Strony www poświęconej „Baobabowi” i innym ważnym drzewom
- Cień „Baobabu” - upamiętnienie drzewa przez jego symboliczny pomnik w postaci utrwalonego na chodniku cienia
 
 
kontakt: Alina Bąk
 
Materiały prasowe związne z projektem:
 
 
 

Zdjęcia

Inne materiały

Kategorie

Słowa kluczowe