Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Alternatywne opowieści o mieście - warsztaty

„Dziedzictwo polega na tworzeniu czegoś, a nie na zachowaniu i ochronie elementów przeszłości”.

(G. Ashworth)

Co więc wybierzemy z bogatego zasobu naszej przeszłości, by opowiadać o mieście? Jakie narracje tworzymy, by dać poczucie przynależności i tożsamości mieszkańcom? Jakie oblicze miasta pokażemy przyjezdnym? Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie oraz Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" zapraszają do udziału w spotkaniu poświęconym alternatywnym narracjom miejskim.

 

W ramach seminarium z cyklu Potencjał dziedzictwa w ramach Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018 zapraszamy na warsztaty dotyczące tworzenia alternatywnych opowieści o mieście.

Dziedzictwo kulturowe to jeden z podstawowych elementów tworzenia opowieści o mieście. Ale tak jak dziedzictwo kulturowe to nie tylko zabytki, tańce i sztuka ludowa, tak opowieści o mieście to nie tylko narracje dotyczącego Starego Miasta, zabytków i chlubnych elementów zamierzchłej historii. Opowieści o mieście to także opowieści o naszym najbliższym otoczeniu, opuszczonych fabrykach, blokowiskach, ulubionych księgarniach i kawiarniach, miejscach znanych tylko nielicznym. To opowieści o nas samych i to tym, co nam mieszkańcom jest bliskie i dla nas ważne, co chcemy pokazać innym mieszkańcom i przyjezdnym.
 

Warsztaty "Dobre przykłady tworzenia opowieści o mieście"

22 listopada 2018

11:00 – 16:30

Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN", ul. Grodzka 21, 20-112 Lublin

 

Dziedzictwo kulturowe to jeden z podstawowych elementów tworzenia opowieści o miastach. Jednak dziedzictwo to nie tylko zabytki. To także fotografie, dokumenty, relacje świadków historii często składające się na opowieści o mieście czyli na narracje o miejscach, ludziach i wydarzeniach. Są to historie o naszym najbliższym otoczeniu, miejscach szczególnie bliskich, a także tych znanych tylko nielicznym. Warsztaty zostaną poświęcone problemom tworzenia owych historii. W jaki sposób i jakimi metodami, wykorzystując istniejące materiały źródłowe tworzyć własne opowieści? Czy nowe technologie pomagają czy przeszkadzają w tworzeniu i przekazywaniu takich opowieści?

Warsztaty poprowadzą: Aleksandra Janus (Centrum Cyfrowe), Łukasz Kowalski (Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN), Joanna Zętar (Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN). Udział bezpłatny. Obowiązuje rejestracja na adres: [email protected].

Na zgłoszenia czekamy do 21 listopada.