Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Alternatywne opowieści o mieście. Dziedzictwo: Tu przeszłość spotyka się z przyszłością.

„Dziedzictwo polega na tworzeniu czegoś, a nie na zachowaniu i ochronie elementów przeszłości”.

(G. Ashworth)

Co więc wybierzemy z bogatego zasobu naszej przeszłości, by opowiadać o mieście? Jakie narracje tworzymy, by dać poczucie przynależności i tożsamości mieszkańcom? Jakie oblicze miasta pokażemy przyjezdnym? Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie oraz Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" zorganizowały spotkanie poświęcone alternatywnym narracjom miejskim.

Zorganizowaliśmy kolejne seminarium z cyklu Potencjał dziedzictwa w ramach Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018. W Lublinie, w Ośrodku „Brama Grodzka Teatr NN” rozmawialiśmy o alternatywnych opowieściach o mieście.

Dziedzictwo kulturowe to jeden z podstawowych elementów tworzenia opowieści o mieście. Ale tak jak dziedzictwo kulturowe to nie tylko zabytki, tańce i sztuka ludowa, tak opowieści o mieście to nie tylko narracje dotyczącego Starego Miasta, zabytków i chlubnych elementów zamierzchłej historii. Opowieści o mieście to także opowieści o naszym najbliższym otoczeniu, opuszczonych fabrykach, blokowiskach, ulubionych księgarniach i kawiarniach, miejscach znanych tylko nielicznym. To opowieści o nas samych i to tym, co nam mieszkańcom jest bliskie i dla nas ważne, co chcemy pokazać innym mieszkańcom i przyjezdnym. O tym jakie i jak tworzyć narracje o mieście porozmawiają zaproszeni goście. 

22 listopada 2018, godz. 11:00 – 19:30
Ośrodek „Brama Grodzka ‐ Teatr NN”, ul. Grodzka 21, Lublin

 

  • 11:00 – 16:30 Dobre przykłady tworzenia opowieści o mieście. Warsztaty

Dziedzictwo kulturowe to jeden z podstawowych elementów tworzenia opowieści o miastach. Jednak dziedzictwo to nie tylko zabytki. To także fotografie, dokumenty, relacje świadków historii często składające się na opowieści o mieście czyli na narracje o miejscach, ludziach i wydarzeniach. Są to historie o naszym najbliższym otoczeniu, miejscach szczególnie bliskich, a także tych znanych tylko nielicznym. Warsztaty były poświęcone problemom tworzenia owych historii. W jaki sposób i jakimi metodami, wykorzystując istniejące materiały źródłowe tworzyć własne opowieści? Czy nowe technologie pomagają czy przeszkadzają w tworzeniu i przekazywaniu takich opowieści?

Warsztaty prowadzili: Aleksandra Janus (Centrum Cyfrowe), Łukasz Kowalski (Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN), Joanna Zętar (Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN). Udział bezpłatny. Obowiązuje rejestracja na adres: [email protected].

 

 

  • 17:00 – 19:30 SEMINARIUM

17:00 – 17:10         otwarcie seminarium

17:10 – 17:20         Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego 2018 – Agata Wąsowska-Pawlik, dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie, koordynator ERDK 2018

17:20 – 17:40         O społeczno-ekonomicznym potencjale dziedzictwa kulturowego – dr Joanna Sanetra-Szeliga, Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie

17:40 – 18:00         Przyszłość przeszłości – prof. Jacek Purchla, Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie

18:00 – 19:30         Jak inaczej opowiadać o mieście? Dyskusja

 

Paneliści:

  • dr hab. Piotr Celiński, UMCS Instytut Kultury Cyfrowej
  • dr Katarzyna Mieczkowska, Muzeum Lubelskie
  • Izabela Pastuszko, Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki
  • prof. Jacek Purchla, Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie

Moderator: Aleksandra Janus (Centrum Cyfrowe) 

Wstęp wolny!

 

Paneliści, trenerzy, moderatorzy

Piotr Celiński

medioznawca, teoretyk mediów cyfrowych, animator kultury, nauczyciel akademicki ze stopniem naukowym profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Filozofii i Socjologii Polityki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Kurator i współtwórca wydarzeń kulturalnych i artystycznych. Autor i redaktor książek: Interfejsy. Cyfrowe technologie w komunikowaniu (Wrocław 2010), Kulturowe kody technologii cyfrowych  (Lublin 2011), Mindware. Technologie dialogu (Lublin 2012), Postmedia. Cyfrowy kod i bazy danych  (Lublin 2013). Współtwórca i członek zarządu Fundacji Instytut Kultury Cyfrowej.

 

Aleksandra Janus

Muzeolożka, badaczka, kierowniczka Pracowni Otwierania Kultury w Centrum Cyfrowym, kuratorka i współautorka projektu Laboratorium muzeum, współzałożycielka grupy badawczej Kierunek Zwiedzania, absolwentka studiów doktoranckich w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ.. Wystąpiła na wielu polskich i zagranicznych konferencjach poświęconych technologiom dla sektora GLAM (galerie, biblioteki, archiwa, muzea), jako ekspertka odpowiadała za opiekę merytoryczną nad ścieżką Archiwa  Społeczne  w  ramach  Festiwalu  Kultura  2.0  STATUS:  obywatel (Narodowy Instytut Audiowizualny, 2012). Wspólnie z Alicją Peszkowską zrealizowała projekt „Booksprint. Podziel się spadkiem. Nowe technologie a sektor GLAM”, którego efektem jest publikacja pod tym samym tytułem.

 

Łukasz Kowalski

Politolog, animator  kultury,  trener,  webmaster. Tworzy i wdraża strategie komunikacji w nowych mediach. Interesuje się budowaniem interaktywnych opowieści w internecie. Koordynator działu Laboratorium Nowe Media w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN” od 2009  roku.  Organizator spotkań i warsztatów dotyczących nowych technologii: THATCampy, TechKluby, RemiksLaby. 

 

Katarzyna Mieczkowska

absolwentka Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, gdzie uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej oraz Marketingu i Zarządzania. W latach 2010-2014 pracowała w samorządzie lokalnym jako rzecznik prasowy, dyrektor kancelarii, a następnie była zastępcą prezydenta miasta Lublin do spraw kultury, sportu i  turystyki. Od 2015 roku jest dyrektorem Muzeum Lubelskiego w Lublinie.

 

Izabela Pastuszko

prawnik i historyk sztuki, doktorantka w Instytucie Historii Wydziału Humanistycznego UMCS, gdzie przygotowuje pracę doktorską z zakresu historii architektury i antropologii miasta. Absolwentka studiów podyplomowych dla Menedżerów Kultury w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Autorka monografii Architektura Dzielnicy Uniwersyteckiej w Lublinie (Lublin 2013). Pomysłodawczyni i założycielka Lubelskiej Agory Modernizmu. Twórczyni festiwalu Lubelskie Dni Modernizmu. W swojej zawodowej działalności związana była m.in. z Zachętą Narodową Galerią Sztuki, Akademickim Centrum Kultury UMCS „Chatka Żaka” i Biurem Miejskiego Konserwatora Zabytków w Lublinie. Obecnie zastępca dyrektora Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki. W swojej obecnej działalności zawodowej skupia się na poszukiwaniu form powszechnej edukacji oraz wspieraniu badań z zakresu architektury i przestrzeni.

 

Jacek Purchla

kierownik Instytutu Dziedzictwa Europejskiego Międzynarodowego Centrum Kultury. W latach 1991-2017 dyrektor instytucji. Profesor zwyczajny nauk humanistycznych; członek Polskiej Akademii Umiejętności; kieruje Katedrą Historii Gospodarczej i Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, a także Katedrą Dziedzictwa Europejskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prowadzi badania nad rozwojem miast, historią społeczną i historią sztuki XIX i XX wieku, jak również teorią i ochroną dziedzictwa kulturowego. Autor ponad czterystu prac naukowych, w tym wielu książek. Założyciel i dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie (od 1991 r.). Członek wielu organizacji i stowarzyszeń, m.in. Comité international d’histoire de l’art (CIHA), Komitetu Nauk o Sztuce PAN, ekspert Komisji Europejskiej przy projekcie European Heritage Label. W latach 2000-2016 przewodniczył Radzie Ochrony Zabytków przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Od 2015 roku Przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO. W latach 2016-2017 pełnił funkcję Przewodniczącego Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO. W 2018 roku wybrany na stanowisko wiceprezydenta Europa Nostra.

 

Joanna Sanetra-Szeliga

doktor ekonomii, jest absolwentką studiów europejskich na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Kierowała Punktem Kontaktowym ds. Kultury (2003–2005) i Wydziałem Spraw Europejskich (2005) w Ministerstwie Kultury. Adiunkt w Katedrze Historii Gospodarczej i Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Jest zastępcą kierownika Instytutu Dziedzictwa Europejskiego w Międzynarodowym Centrum Kultury oraz koordynatorką polskiej sieci Eurośródziemnomorskiej Fundacji Dialogu Kultur im. Anny Lindh. W Ośrodku Statystyki Kultury w Urzędzie Statystycznym w Krakowie pełni rolę konsultanta. Autorka i redaktorka publikacji na temat polityki kulturalnej UE, Europejskich Stolic Kultury, roli kultury w rozwoju lokalnym oraz dialogu międzykulturowego.

 

Joanna Zętar

Historyk sztuki, animator kultury, edukator, content menager, PR-owiec. Od 2001 roku pracuje w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN”. Redaktor naczelna portalu www.leksykon.teatrnn.pl działającego w ramach Laboratorium Nowe Media. Wykładowca Politechniki Lubelskiej i Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Interesuje  się  dziedzictwem  kulturowym miast oraz jego opisem i analizą jako wielowarstwowego tekstu kultury.  Współautorka projektu: „Lublin 2.0. Interaktywna rekonstrukcja dziejów miasta”  oraz  przewodników  po  Lublinie z  wykorzystaniem  poszerzonej rzeczywistości.

Media o wydarzeniuBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Alternatywne opowieści o mieście. Dziedzictwo: Tu przeszłość spotyka się z przyszłością
Dziedzictwo. Tu przeszłość spotyka się z przyszłością. Alternatywne opowieści o mieście
Dziedzictwo. Tu przeszłość spotyka się z przyszłością. Alternatywne opowieści o mieście